Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Meddelande

Företagandet bär Finland

Finland firar sin 100-åriga självständighet i en situation där ekonomin äntligen har börjat växa efter en svår period på närmare tio år. På grund av den ekonomiska krisen är Finlands ekonomi svårt skuldsatt och arbetslöshetsgraden är hög.

Till all lycka har nationen en stark grund: Finland är världens stabilaste och tryggaste land. Finland har världens bästa förvaltning, minst organiserad brottslighet, det mest oberoende rättsväsendet och den friaste pressen. Också den grundläggande utbildningen och läskunnigheten är i världseliten. Finland är världens näst bästa land för flickor. Finland har världens mest stabila banker och mest skog i Europa.

För att den starka grunden ska bära även framöver, måste vi stabilisera den ekonomiska tillväxten, få den offentliga ekonomin i balans och höja sysselsättningsgraden till 80 procent. För att detta ska lyckas måste Finland bli ett idealsamhälle för företagande. Bara genom företagarnas risktagande, företagens framgång och den välfärd som de skapar kan tillväxten fortsätta, arbetsplatser öka och den offentliga ekonomin finna balans.

På 2000-talet har nya arbetsplatser skapats nästan enbart i små och medelstora företag. Även i framtiden kan SME-företagen sysselsätta betydligt mera och ta an en starkare roll i den finska ekonomin, om de ges möjligheten att göra det. Till detta bidrar den ökade respekten för företagandet och ungdomarnas starka iver att bli företagare.

För närvarande genomgår företagandet en omvandling. Antalet ensamföretagare som sysselsätter sig själva håller på att växa kraftigt, medan antalet arbetsgivarföretag har sjunkit. Företagarkåren håller på allt åldras – inte mindre än 40 procent av företagarna når pensionsåldern inom de tio närmaste åren, vilket accentuerar generationsväxlingens betydelse. Startup-företagande har blivit Finlands stolthet, vilket för sin del uppmuntrar till företagande. För invandrare är företagande ofta ett naturligt sätt att integreras i det nya hemlandet. Allt fler finländare är både företagare och löntagare under sin arbetskarriär, många till och med samtidigt.

Finland behöver företagare av alla slag. Var och en av dem är viktig. Om vi vill minska arbetslösheten, behöver vi framför allt sådana företagare som vågar ta en personlig risk genom att anställa andra.

Med tanke på företagandet är en väsentlig faktor ett skattesystem som uppmuntrar att ta risker och gynnar ägande. Det är viktigt att se till att det finska skattesystemet förstår företagande, uppmuntrar till företagarrisk, är internationellt konkurrenskraftigt samt stabilt och förutsägbart.

För att sysselsättningen kan öka, måste vi i Finland förnya arbetsmarknadens strukturer, som redan bromsar ner tillväxt och sysselsättningsökning. Den finska arbetsmarknaden måste bli öppen, och de karteller och den strukturella diskrimineringen av icke-organiserade företag som härstammar från den slutna ekonomin måste avskaffas. Den färska konkurrenskraftsjämförelsen av Världens ekonomiforum WEF visar att Finland alltjämt har världens stelaste lönebildningssystem. Finland måste bygga ett nytt avtalssamhälle, där det på arbetsplatserna finns äkta avtalsfrihet mellan företagarna och arbetstagarna, där man kan ta hänsyn till varje enskilt företags konkurrenssituation och där ingen – varken de anställda eller företagen – diskrimineras. Det här är det enda sättet att stärka företagens konkurrenskraft och minska arbetslösheten på ett hållbart sätt.

Företagarrörelsen vill för sin del förnya det 100-åriga Finland så att det har starka förutsättningar för framgång även under de följande hundra åren. Vi vill bygga en nation som erbjuder bra möjligheter att vara företagare och sysselsätta och som har resurser att ta hand om alla finländare, oberoende av deras bakgrund.