Sök

Experten: Svaga resultat utgör hinder för företagsaffärer

Diskussionen om ägarskiften kan inte överlämnas endast till personer över 55 år. Då är man för sent ute.

Projektchefen för Företagarna i Finlands nationella ägarskiftesprojekt, Mika Haavisto, listar de största problemen som säljarna och köparna står inför.

– Säljarna anser att det är problematiskt att hitta efterträdare och att göra värdebedömningar, berättar Mika Haavisto.

– Köparnas problem utgörs av att hitta säljare, därefter av värdebedömning och slutligen av finansiering.

Hur kommer det sig? Haavisto ger några synpunkter på dessa flaskhalsar.

– Ett företag hittar ingen köpare om företagaren aldrig lägger ut sitt företag till försäljning. För köparen är värdebedömningen ett problem eftersom de begärda priserna ofta är orimligt höga i förhållande till företagets resultat.

Suomen Yrityskaupat Oy:s verkställande direktör Juha Rantanen uppskattar att det sker cirka 2000 företagsaffärer i året. Finnvera uppskattar antalet till 2000–3000.

Enligt Rantanen blir finansieringen av företagsköp hela tiden svårare bland annat på grund av bankens ökade mängd bestämmelser. Rantanen lyfter fram en skattemässig brist i situationer där affärspriset betalas i flera rater.

Vid betalning i flera rater

– Då man överenskommit att betala affärspriset i flera avtalade rater beskattar skattemyndigheten genast även försäljningsvinsten på de kommande raterna. Om man inte känner till raterna, dvs. om de exempelvis är bundna till omsättningen, beskattar skattemyndigheten raterna då de betalas.

– Den här andra modellen ligger till stor del i köparens händer. Därför går säljarna vanligtvis inte med på detta då de inte kan påverka resultatet. Finansieringen försvåras även av att företag är alltmer kunskapsintensiva och att företagets värde är resultatbaserat varmed de inte kan ge en realiserbar säkerhet.

Rantanen betonar att det skulle vara bra ifall säljarna skulle gå med på ett finansieringspaket.

– Men säljarna vill ofta inte det eftersom de då skulle vara tvungna att betala skatt på sådana belopp som de ännu inte erhållit. Säljaren kunde uppmuntras med att endast betala skatt för redan erhållna belopp.