Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vad uppnådde vi för sme-företagarna år 2017

Här är en översikt över de förändringar som inverkar på företagarnas verksamhetsförutsättningar som vi påverkade och som framskred år 2017.

Företagarna i Finland berättar för beslutsfattarna vilka reformer som behövs för att de små och medelstora företagen skall kunna fungera så bra som möjligt. Ju fler medlemsföretagare det finns desto bättre lyssnar man på oss. Våra medlemmar ger oss information om vilka ärenden som måste drivas fram. Här är en översikt över de förändringar som inverkar på företagarnas verksamhetsförutsättningar som vi påverkade och som framskred år 2017.

Hela översikten samt tilläggsuppgifter över enskilda förändringar hittar du på det andra inhemska här.

Vad vi uppnådde år 2017

Karensen för företagarens sjukdagpenning förkortas

Speciellt ensamföretagarnas situation förbättras i början av år 2018 då självrisktiden för företagarnas sjukdagpenning förkortas från fyra dagar till en dag. Företagarna i Finland drev länge på förändringen och initierade ärendet till social- och hälsovårdsministeriet år 2015.

Ingen åtstramning av utdelningsbeskattningen

Åtstramningen av utdelningsbeskattningen mötte påtryckningar då både Statens ekonomiska forskningscentral Vatt och Finansministeriets expertgrupp i företagsbeskattning presenterade en betydande sänkning av företagarnas lättnader gällande utdelningsbeskattningen i onoterade bolag.  FiF motsatte sig starkt en försämring av företagarincitament och regeringen försäkrade att de inte kommer att genomföra åtstramningar i utdelningsbeskattningen.

Fortfarande möjligt erbjuda arbete med nollavtal

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet där man krävde att deltidsarbete enligt lag skulle definieras att omfatta minst 18 timmars arbetstid per vecka. Företagarna i Finland motsatte sig ett godkännande av medborgarinitiativet. Innan jul färdigställdes regeringens proposition gällande utvecklingen av nollavtalen. Företagarföreningen säkerställde att det fortfarande är möjligt att erbjuda arbete med nollavtal.

Ändringar i lånetaket: Finansieringen av företag underlättades

Lagen gällande bostadslånens lånetak som trädde i kraft i april i fjol orsakade huvudbry för lånekunderna, speciellt om företagarens egen bostad ställts som delsäkerhet. Företagarna i Finland inledde diskussioner med Finansinspektionen för att lösa problemet efter att företagarna uttryckt oro över situationen. Från och med den 1 oktober ändrade bankerna lånevillkoren så att företagslånet huvudsakligen belastar andra säkerheter än företagarens egen bostad.

Den planerade skatten för båtar och lätta motorfordon genomfördes ej

Regeringen beredde en ny skatt för båtar och lätta motorfordon som skulle haft en omfattande effekt på efterfrågan av de fordon som skulle ha omfattats av skatten och skulle även ha medfört nya verksamhetskostnader för turismbranschen och professionella inom fordonsbranschen. Företagarna i Finland krävde därför att man skulle avstå från skatten och regeringen beslöt slutligen att avstå från skatten på basis av nackdelarna för näringsverksamheten. 

Den yrkesinriktade utbildningen förnyas – Företagarna i Finland informerar företagarna om förnyelsen  

Den yrkesinriktade utbildningen blir mycket mer flexibel och företagsorienterad om regeringens proposition om revideringen av den yrkesinriktade utbildningen godkänns. Utbildningsavtalet hjälper företag att utbilda och sysselsätta unga.

Företagarna hade framgång i kommunalvalet

I vårens kommunalval valdes totalt 2064 företagare till fullmäktige. Företagarnas andel i hela fullmäktige är så mycket som 22,9 procent. I Företagarna i Finlands kommunalvalskampanj berättade man om företagsamhetens betydelse för kommunerna och uppmanade företagare att ställa upp och att rösta på företagare.