Sök

Har du redan testat löneräknaren? Ta reda på de faktiska kostnaderna för en anställning

Med Företagarnas löneräknare kan du kontrollera hur förändringarna gällande pensions- och socialskyddsavgifterna som trädde i kraft i början av året inverkar på löneberäkningen samt sidokostnaderna som lönen orsakar.

Företagarna i Finlands löneräknare har visat sig vara ett populärt hjälpmedel vid beräkning av de faktiska lönekostnaderna för en arbetstagare. Vid årsskiftet uppdaterades löneräknaren med de förändrade pensions- och socialskyddsavgifterna.

Med löneräknaren kan företagaren kontrollera de faktiska kostnaderna som anställningen av en arbetstagare medför och den underlättar även företagarens möjligheter att uppskatta hur mycket tilläggsförsäljning som behövs för att anställningen ska vara lönsam.

Företagarna i Finlands expert Atte Rytkönen, som bland annat följer med arbetsmarknaden och arbetslagstiftningen, påminner om att kostnaderna som en arbetstagare orsakar företagaren består av annat än bara nettolönen. Förutom arbetstagarens bruttolön består avgifterna av pensionsavgifter, socialskyddsavgifter, obligatoriska försäkringsavgifter samt arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Arbetsgivaren är skyldig att betala de obligatoriska personalkostnaderna, dvs. löner och arvoden samt kostnader såsom pensions- och övriga socialförsäkringsavgifter som bestäms på basis av lönen och som omfattas av förskottsinnehållning.   I sin helhet utgörs personalkostnaderna av obligatoriska personalkostnader och bland annat frivillig företagshälsovård, utbildning och olika rekreationstillfällen för arbetstagarna.

– Därtill ska man beakta att intjänad semesterpenning samt övriga sociala kostnader såsom kostnader för t.ex. familjeledighet bestäms utgående från kollektivavtalen.  Beroende på bransch kan arbetsgivaren dessutom omfattas av kostnader för exempelvis arbetarskydd, utbildning eller arbetskläder. Löneräknaren är till för att uppskatta och bestämma storleken på de obligatoriska personalkostnaderna.

Uppskatta om det är lönsamt att anställa

Löneräknaren är i första hand ämnad för företagare som vill beräkna t.ex. de totala lönekostnaderna och som hjälpmedel vid uppskattning av en korrekt löneutbetalning. Löneräknaren hjälper dessutom till att reda ut vilka kostnader som företagaren förutom lönen ska ta i beaktande och som belastar arbetsgivaren.

– Med hjälp av löneräknaren kan man alltså uppskatta lönens sidokostnader samt storleken på arbetstagarens lön, tillägger Rytkönen.

Om en företagare ska anställa sin första arbetstagare hjälper löneräknaren att på förhand uppskatta de totala tilläggskostnaderna som anställningen av en arbetstagare eller en arbetstagares löneförhöjning orsakar.

– Löneräknaren hjälper till att uppskatta om det är lönsamt att anställa en arbetstagare eller vad en löneförhöjning ur kostnadssynpunkt innebär för arbetsgivaren. Ur företagarens synvinkel måste man kunna täcka bruttokostnaden för arbetstagarens lön eller löneförhöjning med tilläggsförsäljning för att anställningen ska vara lönsam. Dessutom är det bra att beakta att det till bruttokostnaderna även tillkommer eventuell marginal och mervärdesskatt, säger Rytkönen.
 
Siffrorna som används i löneräknaren är genomsnittliga procenttal.

Bild: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi

 

>> Löneräknare