Sök

Digiskolorna hjälper företag med digitalisering

Digiskolan för företagare som är ämnad för små och medelstora företag hjälper Finland att övergå till den digitala eran under 2018.

Digiskolan för företagare hjälper företagarna att närma sig digitaliseringen ur ett pragmatiskt perspektiv och genom uppmuntrande exempel. Digiskolorna arrangeras runt om i Finland. De är avgiftsfria för företagare och företag.

– Digiskolorna år 2018 arrangeras tillsammans med Elisa, Holvi, Fennia och Elo, berättar Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Små och medelstora företag har halkat efter i digitaliseringen

Det finns ett stort behov av ett digitalt uppvaknande i Finland. Googles och Företagarna i Finlands utredning förra våren avslöjade att finländska företag har hamnat på efterkälken i den digitala utvecklingen. Av de finländska små och medelstora företagen är lite över en tredjedel inte ens närvarande på nätet, dvs. företaget har exempelvis ingen hemsida.

I utredningen från maj 2017 deltog närmare 67 700 företag som sysselsätter 1–249 personer och vars omsättning är över 30 000 euro i året.

Digi innebär tillväxt

Digitalisering medför bevisligen tillväxt. I Elisas och Företagarnas enkät i augusti 2017 uppskattade företagen att knappa 20 procent av deras tillväxt kommer via digitaliseringen. Den här siffran är märkbart högre bland de som omfattande har digitaliserat sin verksamhet eller vars tjänster baseras på digitalisering. I den här undersökningen deltog 594 finländska företagare.

I digiskolorna får man på varje ort höra en lokal företagares historia om hur företagaren i fråga har digitaliserat sitt företag.  Därefter kan företagarna delta i två praktiska workshopar. Workshoparnas tema är ”Cybersäkerheten i skick”, ”Tjänster och information i molnet” och ”Digital ekonomiförvaltning”.

Ifjol besökte Digiskolan ca 15 orter i samarbete med Reboot Finland-projektet. Reboot Finland är arbets- och näringsministeriets och Business Finlands projekt som genom olika åtgärder moderniserar Finland inför den digitala eran.

Mer information om digiskolorna och orterna där de arrangeras: www.yrittajat.fi/digikoulu