Sök

Anne Kangas, företagare inom vårdbranschen, betalar årligen stora summor för moderskapledigheter

– Vi har i genomsnitt sju arbetstagare på moderskapsledighet per år. Ett barns födelse är en glad händelse men medför betydande kostnader för företagare, säger Anne Kangas som är företagare inom vårdbranschen. Ett barn kostar cirka 8000 euro netto för en arbetsgivare.

Anne Kangas känner väl till moderskapsledigheter med allt vad de innebär både som företagare och som mamma. Hon återvände själv från moderskapledighet för ett halvt år sedan. Kangas företag Hoitokoti Päiväkumpu Oy sysselsätter cirka 160 heltidsanställda, främst kvinnor.

Hon är glad för att arbetsgivaren nuförtiden får en engångsersättning på 2500 euro då en arbetstagare går på moderskapsledighet, men det räcker inte för att täcka kostnaderna.

– Enligt våra beräkningar kostar ett barn cirka 8000 euro netto för mammans arbetsgivare. Då har man redan tagit i beaktande engångsersättningen på 2500 euro som trädde i kraft i början av april, konstaterar Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Dessa 8000 euro är den totala kostnaden som mamman till ett barn under 10 år orsakar arbetsgivaren. I summan ingår kostnader på cirka 4000 euro för vårdledighet av ett under 10-årigt sjukt barn.

Det är inte heller så rättvist att endast 54 procent av företagarna har kunnat vara föräldralediga i samband med sitt barns födelse på grund av det nuvarande strama systemet. Det här framgår av Företagarna i Finlands enkät.

– Själv kunde jag inte heller stanna på partiell vårdledighet som jag hade tänkt utan återvände till arbetet vid midsommar. En ettåring är nog ganska liten att föra till daghem, konstaterar Anne Kangas.

Hon har pusslat ihop ett vårdschema med sin man. Kangas gör distansdagar och så har de även en privat vårdare. Familjens förstfödda är fyra år.

– Vårt företag är redan så pass stort att jag kan arrangera vårdärenden, men i små företag måste företagaren själv sköta alla ärenden på heltid, säger Anne Kangas.

Kris i kassan

Det nuvarande systemet kan till och med leda till att företaget får kris i kassan då företaget betalar till en frånvarande anställd och först senare får ersättning från Folkpensionsanstalten.

– Från ett grupphem med åtta arbetstagare hade vi fyra arbetstagare som gick på moderskapsledighet samtidigt. Om det skulle ha varit företagets enda enhet skulle situationen ha varit väldigt allvarlig, berättar Anne Kangas.

Vårdhemmet Hoitokoti Päiväkumpu Oy har 11 grupphem för bl.a. åldringar och dementa i Helsingfors. Därtill har företaget ett servicehus för personer med funktionsnedsättning som även erbjuder hemvård och städning samt dagsverksamhet.

Ett smidigare och rättvisare systems behövs

Företagarna i Finland har krävt att istället för företagarnas pengar ska mer skattemedel styras till föräldraledighetskostnaderna. Dessutom måste företagarnas möjlighet att hålla föräldraledighet förbättras.

– Kring hälften av arbetsgivarens kostnader uppstår från dagar då arbetstagaren är hemma med sjukt barn. Man har uppskattat att det årligen rör sig om fem dagar per barn i genomsnitt och mammorna håller 60 procent av dessa dagar. Arbetsgivaren kompenseras för närvarande inte alls för lönekostnaderna under dessa dagar, säger Harri Hellstén från FiF.

Dessutom ökar arbetsgivarens kostnader av t.ex. sjukfrånvaro under graviditeten.

– Många vårdare har ju nog svårt att utföra sitt jobb i slutskedet av graviditeten på grund av den stora magen, men en del jobbar ändå på, berättar företagaren Anne Kangas.

Hon önskar att samhället skulle delta mera i kostnaderna för föräldraledigheten, att inte de kvinnodominerade branschernas företagare skulle behöva stå för alla kostnader.

– Och för oss företagare borde man hitta mer flexibla modeller för föräldraledighet och t.ex. vårdarrangemang så att företagande och familj bättre kunde förenas, säger Anne Kangas.

Företagare, kom ihåg att ansöka om ersättningen på 2500 euro

Engångsersättningen på 2500 euro som betalas till arbetsgivaren för föräldraledighet trädde i kraft i april ifjol. Ersättningen har ansökts från Fpa cirka 7000 gånger mellan maj och december. I maj behandlades 100 ansökningar och i november redan närmare 1800.

Ansökningstiden är sex månader efter föräldradagpenningsperioden. Ansökningstiden för de första ersättningarna avslutas i augusti.

– Vårt företag har ännu inte ansökt om ersättningar, vi ansöker samtidigt som semesterkostnadsersättningarna, säger företagaren Anne Kangas.

Jari Lammassaari