Sök

Är din hemkommun företagarvänlig?

Fattar din hemkommun positiva beslut för företagare? Gör kommunen upphandlingar med regionens företagare? Fungerar tomtpolitiken? Företagarna i Finland skickade i februari en enkät till sina medlemmar gällande kommunernas näringspolitik.

Jakten på de bästa kommunerna för företagare i Finland är igång igen.  Med Företagarna i Finlands enkät kartläggs vartannat år företagarnas åsikter om kommunernas näringspolitik. 

År 2016 var helhetsbetyget för kommunernas näringspolitik 6,7 i hela landet. Företagarna hade alltså inte alltför höga tankar om kommunernas näringspolitik.
Vid enskild granskning av kommunerna uppdagades både bra och dålig näringspolitik. Helhetsbetyget varierade stort (8,56 – 6,0). Bland regionerna fick Savolax högst betyg.

Kommunens upphandlingspolitik, som anses viktig av företagarna, har tidigare år fått svagast betyg bland delområdena. Företagsorienterat beslutsfattande i kommunerna ansågs år 2016 vara det viktigaste delområdet bland företagarna.

Företagarna i Finlands medlemmar får inbjudan jämte svarslänk till enkäten per e-post. Svarstiden är 16.2–22.3.

Resultatet offentliggörs på Kommunledningens seminarium

Årets enkätresultat offentliggörs på Kommunledningens seminarium den 23 maj i Tammerforshuset. Företagarna i Finland belönar de bästa kommunerna i tre kategorier: under 10 000 invånare, 10 000–50 000 invånare och över 50 000 invånare. Den kommun vars betyg stiger mest belönas också (2016 vs. 2018).

Kommunledningens seminarium 23—24.5. i Tammerfors samlar cirka tusen kommunpåverkare, företagare och näringspolitiska aktörer. Seminariets talare består bland annat av vice chefdirektör för Europeiska investeringsbanken Alexander Stubb, Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju, Helsingfors universitets professor Mari Vaattovaara, futuristen Elina Hiltunen och företagaren och tv-producenten Saku Tuominen.   

toimitus(at)yrittajat.fi