Sök

Utsökning behöver inte betyda sista spiken i kistan, läs om lättnader här!

Enligt FiF:s expert är det alltför vanligt med utsökning, men det går att ansöka om lättnad.

Taloussanomat skrev i februari om en företagare som har hamnat i svårigheter på grund av en utsökning som gjordes för fem år sedan. Då var utsökningsbeloppet 18 000 euro.

Kvinnan, som är anonym, har inte kunnat sköta om betalningarna och beloppet har under fem års tid vuxit till 60 000 euro utan att skulden har förkortats.

– Det är så gott som omöjligt att klara sig från utsökning genom arbete, berättar kvinnan i intervjun.

I motsats till ett aktiebolag ansvarar en företagare med firmanamn för skulderna med sin personliga egendom. I det här fallet förlorade kvinnan sin bostadsrättsbostad på grund av skulden.

– Utmätningsmannen är allsmäktig ur gäldenärens synvinkel. Gäldenären har ingen rätt att överklaga. Besluten är godtyckliga och tar inte hänsyn till gäldenärens situation. Om hälften av kassaflödet i min företagsverksamhet går till utmätning är det omöjligt för mig att klara av några betalningar, berättar kvinnan.

Utmätningsmannen har fram till februari krävt in en sjättedel av omsättningen från kvinnans firmanamn. Den här månaden ökade kvinnan beloppet på betalningen då affärsverksamheten gav mer inkomst.

Det som är olyckligt enligt kvinnan är att endast en del av skulden betalas till borgenären. Enligt henne betalas endast tio euro i månaden av en skuld på 300 euro till borgenären. Av skulden indrivs månatligen en utsökningsavgift på 27 euro samt rättegångs- och räntekostnader.

– Jag får inget som helst socialstöd, berättar kvinnan.

"Stor brist i lagen"

Enligt Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen, är kvinnans historia alltför bekant. Enligt Toivonen är lagen "felgjuten".

– Den ger utmätningsmannen stor bestämmanderätt.

Enligt lagen ska fem sjättedelar av näringsinkomsten och två tredjedelar av löneinkomsten undantas från utmätningen. 

Lagen om skuldsanering ändrades från och med år 2014 så att även företagare med firmanamn har möjlighet att få skuldsanering utan att företagsverksamheten behöver avslutas. Företagarna i Finland arbetade för reformen.

– Ifrågavarande lag har uttryckligen utformats så att personer som blir skuldsatta kan frigöras från sina skulder inom rimlig tid, förklarar Toivonen.

Företagarna i Finlands målsättning är att lagstiftningen gällande ämnet skulle granskas på nytt under de kommande åren och att nödvändiga reformer skulle utföras.

Diskutera med utmätningsmannen

Toivonen uppmanar företagare som befinner sig i utmätning att ansöka om lättnad genom att diskutera med utmätningsmannen.

– Först lönar det sig att ta reda på om skuldsanering är en möjlighet. Genom att diskutera kan det vara möjligt att få avgiftsfria månader.

Dessutom lönar det sig att vara i kontakt med rådgivningstjänsten Talousapu (Ekonomisk rådgivning) som är avgiftsfri för småföretagare. Man kan ringa anonymt till tjänsten. 

Bild: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi