Sök

Lättföretagare kan bli medlemmar i Företagarna i Finland

Från och med mars kan lättföretagare bli medlemmar i Företagarna i Finland. – Företagandet förändras, och organisationen måste förändras på samma sätt. Vår uppgift är att lyfta fram olika typer av företagande. Vi hjälper gärna alla företagare att nå större framgångar! säger Företagarna i Finlands ordförande Jyrki Mäkynen.

Företagarna i Finland förnyar medlemskapet på så sätt att det även blir tillgängligt för lättföretagare, det vill säga egenanställda som arbetar via faktureringsföretag.

En lättföretagare fakturerar kunden för sålda tjänster via ett specifikt företag som erbjuder faktureringstjänster.

–  Lättföretagande utgör en växande del av fenomenet företagande. Tack vare lättföretagandet är tröskeln att bli företagare låg, och det ger möjlighet att prova hur företagsidén fungerar, säger Jyrki Mäkynen om bakgrunden till organisationens beslut.

Tidigare har endast företagare som har ett FO-nummer kunnat bli medlemmar i Företagarna i Finland. Företagarorganisationens regler gör det nu möjligt för lättföretagare att bli medlemmar. För tillfället hör över 100 000 företagare med FO-nummer till Företagarna i Finland via de regionala och branschföreningarna.

Mäkynen påminner om att rötterna till företagarorganisationen ligger långt tillbaka i tiden för Finlands autonomi.

– Vi har således anpassat oss till förändring även tidigare. Lättföretagarna är yrkesutövare på samma sätt som företagare med firmanamn som redan är medlemmar i vår organisation, säger Mäkynen.

Det finns inga motstridigheter beträffande intressebevakningen av lättföretagare och företagare med FO-nummer.

Vad är lättföretagande?

En person arbetar antingen som anställd eller företagare. Lagstiftningen känner inte till lättföretagande, utan det handlar om en term som används i offentligheten och i talspråk.

En lättföretagare fakturerar kunden för sålda tjänster via ett specifikt företag som erbjuder faktureringstjänster.

En lättföretagare eller en egenanställd som arbetar via ett faktureringsföretag är företagare, eftersom hon eller han inte arbetar under någons ledning eller kontroll. Därför ska han eller hon även försäkra sig med en FöPL-försäkring, om kriterierna uppfylls. Mer information om detta finns till exempel här. En företagare som använder en faktureringstjänst kan ibland bli betraktad som arbetstagare i beskattningen. 

Det finns inga exakta uppgifter om hur många lättföretagare det finns, men de är uppskattningsvis några tiotals tusen.

 

Ytterligare information:

www.yrittajat.fi/kevytyrittaja