Sök

Se upp för bluffmeddelandet World Business List!

Ett bluffmeddelande kallat World Business List sprids i Finland. Den nya bluffen motsvarar EBN European Business Number-bluffen som cirkulerat en längre tid. Rent juridiskt är det fråga om en offert som man inte behöver reklamera separat.

– Även det här fallet handlar om klassisk vilseledande marknadsföring där värdet av tjänsten och avtalet förblir helt oklart. En allmän regel är att man under inga omständigheter behöver svara på dylika brev, säger Företagarna i Finlands sakkunnige Atte Rytkönen

Företagaren inom IT-branschen blev misstänksam 

SolveIT Finland Oy:s delägare Ville Viitala tog kontakt med Företagarna för att berätta om bluffen. Viitala arbetar med informationssäkerhet och kunde enkelt se igenom bluffen.

 – E-posten skickades till försäljningen. Som sändare stod World business registry. World Business List ville alltså att man skulle skicka företagets uppgifter, först säger man att uppdateringen av uppgifterna är avgiftsfri men längre ner i det bifogade dokumentet står det dock att det handlar om en beställning som kostar 995 euro per år.

Beställningen skulle dessutom gälla i tre år. Varningsklockorna ringde för Viitala då mejlet kom.

 – Det kommer mycket skräppost nuförtiden. Vi är väl medvetna om bedrägerier och sårbarhet då vi arbetar inom IT-branschen. Mejlet väckte misstankar eftersom det liknade EBN så mycket. Vi fick EBN:s bluff under flera års tid.

– Jag lade märke till att det stod order (dvs. beställning) där under. I meddelandefältet stod det updating is free of charge (dvs. uppdatering är avgiftsfri).

Viitala berättar att det tidigare brevet från EBN var skickligt utfört och att han själv trodde att det kanske hade med EU att göra.

 – Då skickade jag mejlet till revisorn, bluffen var en ny grej då, och han lade märke till det finstilta. Samma gäller här, det lönar sig att noggrant läsa det finstilta, säger Viitala.

Meddelandet ser ut som en uppdateringsbegäran – Läs det finstilta noggrant

Man har strävat efter att brevet och kontakten ska se ut som en enkel uppdateringsbegäran av uppgifter.

– I meddelandet låter man vilseledande förstå att uppdateringen av företagets uppgifter är avgiftsfri. Ifall företaget fyller i blanketten förbinder det sig dock enligt avtalsvillkoren till en beställning på flera år, säger Atte Rytkönen från Företagarna i Finland.

Enligt Rytkönen är syftet alltså att genom vilseledning få företag att förbinda sig till avtalet och därefter pressa dem att betala årsavgifter på basis av det påstådda avtalet.

 – Det är först och främst viktigt att förstå att det inte är fråga om någon myndighet och att man inte nödvändigtvis behöver reagera på brevet på något sätt. Eftersom det juridiskt sett endast är fråga om en offert behöver det heller inte reklameras separat.

Han påminner om att precis som vid andra offerter och avtal lönar det sig att noggrant läsa även den eventuella finstilta texten.

Om du ändå betalat ifrågavarande faktura lönar det sig att ta kontakt med Företagarna i Finlands rådgivningstjänst på telefonnumret 09 229 222.

Yrittäjäsanomat

toimitus(at)yrittajat.fi