Sök

Polisen varnar för nya bluffar

Tiotals företagare har redan lurats av de nya bluffmakarna. Polisen önskar nu att företagarna är extra uppmärksamma. Det är även bra att ta tillvara eventuella inspelningar från övervakningskameror.

På hösten informerade vi om en bedrägerihärva som polisen undersökte, där aktörer i företags namn lurade småföretag genom olika bluffbeställningar.

Dessa bedrägerier har nu fått sällskap. Flera tiotals finländska företag har redan fallit offer. Skadorna varierar från några tusen till flera tiotusentals euro.

Helsingforspolisens kriminalkommissarie Hannu Kortelainen berättar om de vanligaste bedrägerisätten:

– En ny slags verksamhet är till exempel brott där man i ett företags namn öppnar ett kundkonto med kredit i ett finländskt målföretag. Bedrägerierna organiseras huvudsakligen från Estland trots att beställarföretaget är registrerat i Finland, säger Kortelainen till Yrittäjät.fi.

– Företagets "representant" eller en "arbetstagare" med fullmakt köper till exempel elverktyg eller mobila enheter på företagets konto så länge som det finns kredit.

Enligt Kortelainen har brottslingarnas fasadföretag i motsvarande fall vanligtvis nyligen grundats.

– I regel har företaget inte heller som avsikt att utöva någon verklig affärsverksamhet, utan de skaffar sig egendom genom bedrägeri.

Bedrägerierna som utförs av finländska aktörer sker huvudsakligen per e-post.

– Företagets "representant" hämtar beställningen från kontoret eller så ombeds leveransen skickas till en specifik adress som kan ändras precis vid tidpunkten för leveransen. En bulvan kvitterar sedan leveransen, berättar Kortelainen.

Varuleverans till arbetsplatsen eller parkeringen

Enligt Kortelainen har falska kreditkonton skapats i företag som säljer till exempel elverktyg som behövs på arbetsplatser. Även datorer och mobila enheter är något bedragarna har i sikte.

– I fall med estnisk bakgrund går bulvaner på uppköp i arbetskläder. Antingen som representant för själva företaget eller med fullmakt. De kan vara här i en månad eller två innan de lämnar landet.

– De "nästlar in" en person i det finländska samhällssystemet. De skaffar en finländsk personbeteckning och adress. Det ser ut som om personen bor här. Företaget kan dock vara nygrundat eller så har dess ägar- eller verksamhetsuppgifter ändrats, berättar Kortelainen.

Då beställningen gjorts kan det hända att varorna ombeds levereras till en diffus adress.

– Det kan finnas flera företag i samma fastighet och det har inte angetts någon exakt adress för leveransen. Varuleverantören ringer då till prepaid-numret hen fått och personen som ska hämta varorna dyker upp och kvitterar försändelsen. Det har även hänt att parkeringar och arbetsplatser använts som leveransadresser.

Bedrägerierna uppdagas ofta först efter flera månader då målföretagen driver in sina pengar för de sålda varorna. Vid den här tidpunkten finns sällan eventuella inspelningar från övervakningskameror kvar. I dessa kunde det ha varit möjligt att se varubeställningen eller leveransen.

– Det här är även brottslingarna medvetna om och därför är bedrägerierna som görs i företags namn särskilt populära bland professionella bedragare.

 

Polisens fem råd åt företagare:

  1. Innan ett kundkonto med kredit öppnas eller före en beställning som kommit per e-post överlämnas eller levereras till en "diffus" adress, är det bra att kontrollera beställarföretagets bakgrund. Har företaget nyligen grundats, har det skett ändringar i dess lednings- eller ägarsituation innan kreditkontot öppnats eller beställningen gjorts?
  2. Finns det kontaktuppgifter för företaget på nätet och motsvarar kontaktuppgifterna (adress, telefonnummer) uppgifterna som angetts i beställningen?​
  3. Det är bra att ta tillvara övervakningsinspelningar över beställningar/leveranser som överstiger en viss risknivå. Myndigheterna kommer troligtvis att fråga efter dessa om några månader, till och med år, då det misstänkta brottet uppdagas i form av obetalda fakturor. Inom ramen för normala lagringstider är övervakningsinspelningar inte längre tillgängliga i det skedet då beställningen uppdagas vara ett brott.
  4. Bulvanerna har även haft falska identitetsbevis och körkort, så det bra att kontrollera id-papper mer noggrant än vanligt och i mån av möjlighet ta en kopia av dessa.
  5. Fotot på id-handlingarna är ofta bulvanens eget men de övriga uppgifterna tillhör någon annan person. Om det till exempel på identitetskortet står en infödd finländares namn och personen talar finska med utländsk brytning eller inte alls talar finska så är det bra att granska fallet/beställningen mer noggrant.

Pasi Lehtinen

pasi.lehtinen (at) yrittajat.fi

Bild: iStockPhoto