Sök

Företagarnas förslag till vårens ramförhandlingar

Företagarna i Finland har många konkreta förslag till regeringens ramförhandlingar. Förslagen hjälper till att förbättra sysselsättningen och anpassa den offentliga ekonomin, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen

Företagarna i Finland har många konkreta förslag till regeringens ramförhandlingar. Förslagen hjälper till att förbättra sysselsättningen och anpassa den offentliga ekonomin. – Nu är det viktigt att inte tappa taget. Vi har åstadkommit en förändring. Beslutsfattarna måste fortsätta med sina målinriktade beslut för att även under de kommande åren stärka tillväxten och sysselsättningen, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Finlands ekonomi har uppnått en god och omfattande tillväxt. Företagarföreningen uppmuntrar regeringen att i ramförhandlingarna i april fatta beslut som säkrar en tillväxt och hjälper till att höja sysselsättningsgraden. 

Samtidigt måste den offentliga ekonomins krishanteringsförmåga stärkas genom att minska skulden. Det är nödvändigt eftersom den åldrande befolkningen och de oundvikliga försvarsanskaffningarna under nästa årtionde ökar trycket på de offentliga utgifterna. 

– Det är fråga om oansvarig ekonomisk politik om man inte förändrar strukturerna då en god ekonomisk utveckling råder, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. 

Företagarna i Finland presenterar följande åtgärder för regeringen att begrunda under ramförhandlingarna våren 2018:

Ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik

Minska de offentliga utgifterna
Förbättra den sociala tryggheten för en företagares familjemedlem
Förbud mot lokala avtal måste bort
Lokala avtal ska främjas genom ändringar i lagstiftningen
Arbetstidslagen måste förnyas
Semesterlagen måste förnyas
Uppsägningar på personliga skäl måste underlättas
Nedre gränsen för lagen om samarbete inom företag måste höjas
Ägarskiften måste främjas

Lätta på lagstiftningen

En in, en ut - tänket bör utvidgas
Minimiaktiekapitalet för aktiebolag måste avlägsnas
Gränsvärdet för revisionsskyldigheten måste höjas
Maximibelopp för företagsfodringarnas indrivningskostnader
Den obligatoriska skuldkonversionen måste överges
Nystart av företag måste underlättas
Förvandlingsstraff för böter till strafflagen

Stärkande av kompetens och innovationer

Forsknings-, produktutvecklings- och innovationsfinansieringsinstrument till företagare med firmanamn
Satsa på kompetenstjänster inom grundskolestudierna
Förvaltningsmodell för den nationella digipolitiken till beredning

Läs om Företagarna i Finlands förlag till budgetförhandlingarna mer ingående på finska via den här länken.