Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki
Meddelande

Käytännön apua tietosuoja-asetukseen

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittäjilleen valmiit mallisopimuspohjat henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista varten. Niitä tarvitaan, kun tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa.

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuun 25. päivä. Se velvoittaa yrittäjiä laatimaan kirjallisen sopimuksen, jos yrittäjä ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä.

Ulkoistettuja palveluita ovat esimerkiksi tilitoimisto, joka maksaa työntekijöiden palkat sekä it-tuki, jolla on pääsy henkilötietoihin.

Näissä tilanteissa henkilötietojen katsotaan siirtyvän niin sanotulle henkilötietojen käsittelijälle eli sille palveluntarjoajalle, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Suomen Yrittäjät on laatinut mallisopimuspohjat henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista varten. Jäsenyritykset voivat ladata ne maksutta Suomen Yrittäjien Asiakirjapankista

Kannattaa perehtyä myös yksityiskohtaiseen Suomen Yrittäjien tietosuojaoppaaseen