Sök

Småföretagare uppskattar regeringens initiativ

Redan en mänskas arbetsinsats påverkar stort lönsamheten i ett litet företag, säger företagaren Carita Orlando. Hon uppskattar regeringens initiativ som offentligjordes förra veckan i samband med rambudgetförhandlingarna.

Rambudgeten för 2019–2022 som regeringen offentliggjorde förra veckan innehåller två reformer som är speciellt ämnade att underlätta rekrytering av personal för små företag.

Den ena innebär en förändring av arbetsavtalslagen. Det ska bli enklare för ett företag med upp till 20 anställda att säga upp en anställd.

Regeringens andra förslag gäller anställningar på viss tid. Ett företag ska kunna anställa en person under 30-år som varit arbetslös i tre månader för en visstidsanställning. Motiveringar till visstidsanställningar kan vara till exempel semestervikariat eller säsongsarbete.


Redan en mänskas arbetsinsats påverkar stort lönsamheten i ett litet företag

Företagaren Carita Orlando från Vanda välkomnar regeringens initiativ.

- Det händer att företag rekryterar en person som inte är den mest lämpade. Prövotiden går ofta åt till arbetsbeskrivning, genomgång av arbetsrutiner och handledning.  Det visar sig ofta först efter prövotiden om den nya arbetstagarens har rätt kompetens för jobbet. I små företag är resurserna små och därför måste man kunna säga upp en anställd som inte håller måttet. Hon påpekar att redan en mänskas arbetsinsats påverkar stort verksamheten och lönsamheten i ett litet företag.

Orlando drev en bokföringsbyrå i 11 år och som mest hade hon 19 anställda. Numera är hon ensamföretagare inom ekonomiförvaltningsbranschen.

- Arbetslivet förändras i snabb takt och alla hinner inte med i utvecklingen. Om någon i arbetsgemenskapen t.ex. inte är beredd att anamma nya metoder hopas problemen på arbetskompisarnas bord. De blir då tvungna att täcka upp en otillräcklig arbetsinsats, säger Orlando.

 

Även arbetstagarna har att vinna på reformen

Restaurangföretagaren Miki Ekman från Vasa tror inte att reformerna kommer att leda till massuppsägningar.

- Absolut inte. Det är alltid en stor investering för en småföretagare att anställa en person. Ingen anställer en arbetstagare bara för att säga upp honom. Det är alltid en tilläggskostnad att byta anställda, konstaterar Ekman.

Han anser att underlättandet av uppsägning ska ses som ett sätt att göra det mindre riskfyllt för ett företag att anställa.

- Om det blir enklare för småföretagen att anställa folk så kan det även vara till fördel för arbetstagaren. Hen vågar kanske då säga upp sig för att söka efter ett nytt lämpligare jobb. Det är till allas fördel om arbetstagaren får anställning på en arbetsplats där arbetsinsatsen värderas och där hen trivs, säger Ekman.

 

Visstidsanställningar behövs i säsongsbetonade branscher

Inom säsongsbetonade branscher hoppas många företagare på lättnader beträffande visstidsanställningar. Nicklas Örn från Korsholm, som driver ett ensamföretag som utför olika former av takarbeten, är välbekant med problemet med säsongsrelaterade behov.

- Jag skulle vilja anställa personer på kortare tid utan krånglig byråkrati. Man vill ju inte anställa folk på heltid, då man inte kan garantera att det finns jobb hela tiden. Till sommaren behöver jag till exempel alltid mera arbetskraft, men det är inte alltid lätt att hitta personer som är lämpade för att jobba på ett tak, säger Örn och efterlyser mer flexibilitet i arbetsavtalssystemet.

Han skulle även gärna se även andra reformer av arbetslivet som kunde göra livet lättare för en företagare.