Sök

Företagare, så här ansöker du om sjukdagpenning: Kom ihåg gränsen på två månader

Ändringen av sjukförsäkringslagen, som trädde i kraft i början av året förkortade företagarens självrisktid gällande sjukdagpenningen från fyra dagar till en dag.

Många företagare har dock inte vetat hur man ansöker om sjukdagpenning. I praktiken skiljer sig inte ansökan nämnvärt i jämförelse med en vanlig arbetstagare.

-  Det viktigt att komma ihåg att erhållandet av sjukdagpenning kräver ett läkarintyg. Ofta är det så att företagare inte har företagshälsovård och då är det inte en självklarhet att hämta ut ett intyg, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Hellstén betonar att sjukdagpenning ska ansökas inom två månader från att arbetsoförmågan börjat.

– För många kan en två månaders ansökningstid kännas kort eftersom företagaren nödvändigtvis inte genast går på sjukledighet utan först senare. Då kan det hända att man inte längre kan få sjukdagpenning.

Det är inte tillåtet att arbeta under sjukdagpenningsperioden. Om företagarens hälsotillstånd tillåter arbete lönar det sig att fråga den vårdande läkaren om möjlighet till partiell sjukdagpenning. Syftet med partiell sjukdagpenning är att stöda en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och att återvända till sitt heltidsarbete.

 – För att få partiell sjukdagpenning krävs det att en läkare, som känner till arbetsförhållandena, bedömer att partiellt arbete inte utgör fara för tillfrisknandet utan tvärtom stöder det. Förutsättning för förmånen är att arbetet minskas med 40–60 procent från tidigare och att arrangemanget med deltidsarbetet pågår i minst 12 vardagar, fortsätter Hellstén.

Så här ansöker du om sjukdagpenning

Sjukdagpenning kan ansökas elektroniskt via Fpas sidor. Till Fpas e-tjänst loggar man in med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Nödvändiga bilagor skannas till ansökan till exempel genom att ta ett foto av dem med smarttelefonen.

På basis av A-läkarintyget kan dagpenning i allmänhet erhållas i högst 60 dagar. Därefter behövs ett mer omfattande B-läkarutlåtande.

Sjukdagpenning utbetalas då en persons arbetsoförmåga har pågått minst självrisktiden. Självrisktiden är dagen för insjuknande för en FöPL-försäkrad företagare. Vardagar är från måndag till lördag bortsett från helgdagar. Om företagaren inte har en FöPL-försäkring är självrisktiden dagen för insjuknande och därpå följande nio vardagar, precis som för löntagare. Gällande ovannämnda allmänna självrisktid kallas FöPL-företagarens sjukdagpenning för FöPL-dagpenning.

Den FöPL-försäkrades sjukdagpenning bestäms i enlighet med årsinkomsten för företagarens pensionsförsäkring. Dagpenningen, som börjar år 2018, baseras på den genomsnittliga FöPL-inkomsten för år 2016 som granskats med lönekoefficient.  Företagaren kan även be Fpa beräkna dagpenningen på basis av de sex månader som föregår arbetsoförmågan, om inkomsten i årsinkomst är minst 20 procent större än inkomsten i beskattningen. Då räknar Fpa inkomsterna för de sex månader som omedelbart föregår arbetsoförmågans början och multiplicerar dem med två för att få en årsinkomst. Till en företagare som saknar FöPL-försäkring utbetalas dagpenning i enlighet med inkomsterna som anmälts till beskattningen.

Sjukdagpenningen kan räknas med Fpas räknare. Se fler anvisningar här.

Bild: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi