Sök

Företagare, så här betalar du din arbetstagares avgifter till arbetslöshetskassan

Företagarna i Finland uppmuntrar företag att betala sina arbetstagares avgifter till den Allmänna arbetslöshetskassan (YTK) som personalförmån. Bifogat finns anvisningar för hur man går tillväga gällande löneadministration och bokföring

Arbetstagaren meddelar arbetsgivaren att hen tar emot förmånen och går själv med i den Allmänna arbetslöshetskassan YTK på adressen https://se.ytk.fi/. Arbetstagaren skickar fakturan för YTK-arbetslöshetskassans medlemsavgift till arbetsgivaren för betalning. Kassaavgiften är 100 euro år 2018. Storleken på årsmedlemsavgiften bestäms utgående från när under året man ansluter sig.

I löneberäkningen hanteras avgiften för arbetslöshetskassan såsom avdragbara och på annat håll redovisade poster. Kassavgiften dras av från nettolönen som betalas till arbetstagaren och redovisas i arbetslöshetskassaskulder-balanskontot. Dessutom får arbetstagaren en tilläggslön som motsvarar kassaavgiften. Från lönen dras normalt förskottsinnehållning samt löntagarens ArPL- och arbetslöshetsförsäkringsavgift.

YTK-kassans medlemsavgiftsfaktura förs in i företagets köpreskontra och redovisas på kontot för arbetslöshetskassaskulder. Så här kan man göra trots att fakturan för kassaavgiften är i arbetstagarens namn, eftersom fakturan inte bokförs som företagets kostnad. Kassaavgiften är en post som har dragits av från arbetstagarens lön och redovisas till arbetslöshetskassan.

Arbetsgivarens kostnad är arbetslöshetskassans medlemsavgift med lönens sidokostnader. Kostnaden syns i lönerna och lönens sidokostnader.

Arbetslöshetskassaförmånen räknas som lön för arbetstagaren. Från förmånen dras förskottsinnehållning samt arbetstagarens ArPL- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. För arbetstagaren är kassaavgiften avdragbar i beskattningen.

Om arbetstagaren redan själv betalat medlemsavgiften för år 2018 till YTK-kassan

Arbetsgivaren kan ge arbetslöshetskassaförmånen till arbetstagaren fastän arbetstagaren själv har betalat sin kassaavgift. Förmånen betalas genom att ge en tilläggslön som motsvarar YTK-kassans medlemsavgift. Från lönen dras normalt förskottsinnehållning samt löntagarens ArPL- och arbetslöshetsförsäkringsavgift.