Sök

Visste du? Den här avgiften får inte längre tas ut av kunden

Förändringen som trädde i kraft i början av året har troligen inte nått allas öron; det är inte längre tillåtet att ta ut betalningstillägg för de vanligaste sätten att betala med kort.

Förbudet som trädde i kraft vid årsskiftet grundar sig på EU-lagstiftningen. Enligt direktivet får företagare inte ta ut tilläggsavgifter av konsumenterna för användning av de vanligaste betalkorten, som till exempel Visa och Mastercard. Tilläggsavgifter får inte heller tas ut då betalningen för ett köp sker som SEPA-girering eller autogirering i eurobelopp. Detta gäller då både betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör finns inom EU. Lagen gäller även transaktioner där betalningshändelsens enda deltagande betaltjänstleverantör finns inom EU-området.

Om företaget tar ut en tilläggsavgift av sina kunder för användning av andra betalningssätt, ska avgiften vara rimlig. Enligt bestämmelserna måste företaget dock alltid erbjuda åtminstone ett sedvanligt, allmänt förekommande betalningssätt för vars användning företaget inte tar ut något särskilt betalningstillägg.

– I praktiken måste alltså företagarna inkludera kostnaderna för betalningarna på normalt sätt i priserna för de varor och tjänster som företagen säljer, säger Företagarna i Finlands ekonom Petri Malinen.

– Det här är ingen dålig situation ur kundens eller företagarens synvinkel, eftersom förbudet är kopplat till förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Genom den har man till exempel begränsat förmedlingsavgifterna för kortbetalningar som tillfogats företagen. Följaktligen sänks företagarnas betalningskostnader, fortsätter Malinen.

Tidigare var det vanligt att ta ut betalningstillägg av kunderna för till exempel flygbiljetter.

– Praxisen har sitt ursprung i att köpmannen måste betala en provision till kreditbolaget för betalningsförmedlingen. Tidigare ansågs det rimligt att lägga till tilläggsavgiften på enskilda betalningstransaktioner.  Nu då betalningsförmedlingsavgifterna fick ett tak och därmed minskade, konstaterade man i samma veva att det inte längre är tillåtet att ta ut avgiften av kunderna.

Malinen oroar sig över om informationen gällande förbudet har nått alla företagares öron eller inte.

Kuva: iStockPhoto / zorandimzr

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi