Sök

Är din firma i gott skick? Ska du någon gång sälja den? Svara på enkäten!

Ägarskifte kommer förr eller senare emot för alla företag och företagare. Ibland helt oväntat. Har du tänkt på det?

– Det är bra att förbereda sig inför ett ägarskifte i företaget, även om det inte är aktuellt just nu. Det är bra att fundera över om firmans ärenden och papper är i sin ordning. Om dessa är i skick är det enklare att leda och trevligare att äga företaget – och att sälja eller göra ägarskifte i något skede, säger Mika Haavisto på Företagarna i Finland.

Problemen med ägarskiften är bland andra att få firman i försäljningsskick och att bedöma värdet. Det är också en utmaning att hitta en lämplig köpare och finansiering.

Haavisto påminner om att ägarskiften också kan dyka upp helt oväntat, till exempel på grund av en olycka eller allvarlig sjukdom.

Företagarna i Finland driver som bäst en undersökning vars resultat sammanställs till den Nationella Ägarskiftesbarometern 2018. Den publiceras senare i år. Du kommer till enkäten här.

  – Vi hoppas att så många företagare som möjligt svarar på enkäten. Genom att svara på frågorna får företagaren också möjlighet att fundera över firmans situation och utvecklingsområden, säger Haavisto.

I en fråga kartläggs till exempel om företaget kan fotsätta sin verksamhet om företagaren blir allvarligt sjuk eller är med om en olycka. I en annan fråga uppmanas företagaren svara på frågor om företagets utvecklingsområden, till exempel gällande nya produkter, marknader, kostnader, effektivisering eller utlokalisering. (se bilden i slutet av artikeln)

Svaren är konfidentiella och den enskilde svararens uppgifter publiceras inte.

– Det är en stor utmaning att lyckas med ägarskiftet i ett företag. Det är frågan om företagarnas framgång och nationalekonomins tillväxt, betonar Mika Haavisto.

– Det lönar sig att svara, det tar bara 10 minuter av företagarens dyrbara tid, uppmanar Haavisto.

Länk till enkäten