Sök

Arbetsminister Lindström utmanar företagarna: få arbetskraft via läroavtal

Arbetsminister Jari Lindström utmanar företagarna att dra nytta av den förnyade läroavtalsutbildningen. Med hjälp av läroavtal kan du smidigt anställa en arbetstagare över sommaren eller för några månader.

– Företagare grubblar över var de ska hitta rätt sorts arbetskraft. Många arbetslösa märker å sin sida att det inte finns någon efterfrågan för den egna utbildningen och kompetensen, säger arbetsminister Jari Lindström (Blå). Jag utmanar företagare att överväga läroavtalsutbildning. Deltagare till utbildningarna finns, om det bara skulle erbjudas platser.

Lindström konstaterar att Finland lider brist på arbetskraft som bäst. Flera tiotals branscher har brist på kompetent arbetskraft. Samtidigt finns det över 200 000 arbetslösa som har svårt att hitta arbete i Finland.  

Läroavtalet numera flexibelt

Läroavtalsutbildningen förnyades i början av år 2018 och är nu smidigare än tidigare. Det finns till exempel ingen nedre gräns längre för ett läroavtals längd. Dessutom har man höjt finansieringsnivån för läroavtalsutbildningen så att den motsvarar nivån för annan yrkesinriktad utbildning.

 – Tidigare var det så att ett företag förband sig till läroavtalet för 1,5-2 år. Nu kan läroavtal tillämpas på till exempel bara en del av en examen, berättar Terhi Haapaniemi, sakkunnig inom yrkesinriktad utbildning på Företagarna i Finland.

Det finns även ett s.k. sommarläroavtal som kan upprättas med en befintlig arbetstagare som saknar utbildning i branschen eller med en ny arbetstagare som vill in i branschen.

Hundratals sommarläroavtal har slutits

Enligt Företagarna i Finlands utredning har åtminstone hundratals sommaravtal slutits runt om i Finland. Yrittäjät.fi berättade i midsommarveckan att det inom Kotka-Fredrikshamns samkommun för utbildning finns cirka 200, inom Uleåborgsregionens yrkesläroanstalter 150 och inom Seinäjokiregionen cirka 50 sommarläroavtal.

– För en företagare som letar efter arbetskraft lönar det sig att kontakta den egna regionens yrkesläroanstalter och diskutera hur man kan komma igång med läroavtalsutbildningen, säger arbetsminister Jari Lindström.

– Företagarna är ofta oroade över vem som ska ha tid att handleda personerna som utbildas. Det finns inga magiska tricks, men jag skulle föreslå att man använder de mer erfarna arbetstagarna som s.k. mästare. Månne det inte finns en eller flera personer på arbetsplatsen som har förmågan att överföra sin kompetens till en yngre generation, funderar Lindström.

I läroavtal utbetalas lön enligt kollektivavtalet till den studerande och arbete ska erbjudas minst 25 timmar i veckan. Arbetsgivaren kan erhålla utbildningsersättning.

Text: Jari Lammassaari, jari.lammassaari(at)yrittajat.fi

Bild: Laura Kotila / Statsrådet

Tilläggsuppgifter om läroavtal:

minedu.fi/amisreformi

oppisopimus.fi