Sök

Ministrar bekymrade över företagarnas ork: Var fjärde ensamföretagare förtjänar under tusen euro i månaden

Vardagen för många företagare handlar om ett envist överlevande från dag till dag. Även företagare och deras familjer har rätt till välbefinnande och trygghet, skriver näringsminister Mika Lintilä och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

”Finland lever genom sina företag och företagare. Med tanke på Finlands framtid är det livsviktigt att vi även i fortsättningen har livskraftiga företag, som sysselsätter en eller flera personer, runt om i Finland", skriver ministrarna Lintilä och Saarikko i inlägg som publicerats bland andra i Aamulehti och Satakunnan Kansa.

Ministrarna är bekymrade över företagarnas ork och utkomst.

”Då man driver på marknadskrafterna glömmer man lätt att vardagen för många vanliga företagare handlar om ett envist överlevande från dag till dag. Bland ensamföretagarna förtjänar till exempel var fjärde under tusen euro i månaden. Största delen av de som får vår ekonomi att gå runt har väldigt låg inkomst. Så är fallet särskilt i kvinnodominerade företag, såsom frisörsalonger och inom handarbetsbranschen. Vi måste ta ännu bättre hand om dessa låginkomstföretagare och utveckla förutsättningarna för deras företagande", skriver Lintilä och Saarikko.

Företagarnas ork bekymrar

Ministrarna som är bekymrade över företagarnas ork påpekar i sina inlägg att den vanligaste orsaken till att företagsverksamhet avslutas eller försätts i konkurs inte är kopplad till pengar. Den är kopplad till utmattning.

”Den enskilda företagaren bär inte bara den egna familjens utkomst, utan även arbetstagarfamiljernas utkomst på sina axlar. Ansvaret tynger och man hinner inte ta hand om det egna mentala och fysiska välbefinnandet. Även arbetsengagemanget och överlevnadsinstinkten kan vara bidragande orsaker.”

Ministrarna Mika Lintilä och Annika Saarikko betonar även att företagarnas ork i arbetet borde vara ett gemensamt ärende. Det ska inte bara läggas på företagarnas eget ansvar. Kamratstöd och anhöriga är ofta till stor hjälp i vardagen. Förutom de behövs både ett förebyggande och ett vårdande servicenätverk som man kan falla tillbaka på då den egna orken inte längre räcker till.

Rätt till välbefinnande

”Det är uppskattningsvis endast 10–20 procent av företagarna som omfattas av företagshälsovården. En attitydförändring behövs också i den allmänna sfären; en företagare skall vid behov få sjukledighet.

Förutom de offentliga myndigheterna erbjuder även företagarorganisationerna mångsidiga stöd- och hjälptjänster för företagare. Utmaningen är ofta att tjänsterna är fragmenterade och svåra att hitta. Då man befinner sig mitt i svårigheterna skulle det vara bra om någon koordinerat kunde hänvisa företagaren till rätt dörr.

Även företagarna och deras familjer har rätt till välbefinnande och trygghet. Till företagandet hör risktagande och ansvar, inte att köra slut på sig", konstaterar Lintilä och Saarikko.

Läs ministrarnas hela inlägg på finska här.