Sök

Företagarna: Många fina initiativ i strategin för företagsfrämjande

En mycket bra utredning med nya initiativ. Strategin identifierar väl företagandets ökande betydelse och föreslår nya reformer som stöder företagsamheten. Så bedömer Företagarna i Finland strategin för företagsfrämjande som offentliggjordes i början av oktober.

– Det går dåligt för oss som nation om vi inte målmedvetet stärker företagandets förutsättningar, säger Företagarnas vd Mikael Pentikäinen. Det här är en bra grund för en mer omfattande reform för tillväxt och bättre sysselsättning. Det finns mycket som är ogjort.


Juris licentiat Jussi Järventaus och företagare Henrietta Kekäläinens förslag till ”strategiskt åtgärdsprogram för främjandet av företagandet åren 2018–2028” offentliggjordes i onsdags. 

 


Förbättring i de orättvisa spelreglerna för småföretagare

 

Utredningspersonerna föreslår att man under regeringens ledning ska bereda en agenda för ett rättvist arbetsliv, där arbetstagarens upplevda rättvisa ska likställas med arbetsgivarföretagarens upplevda rättvisa och ork. Därför skulle det vara bra att starta en årlig undersökning där man granskar arbetsgivarföretagarens ork att bland annat fullfölja arbetsgivarskyldigheterna. 

 

Gällande arbetstagarna genomförs Arbetslivsbarometern varje år. Ur den framgår år efter år att det är småföretagen som har den bästa arbetsmiljön. 

 

– Arbetsplatser föds i nya och små företag. Därför är det viktigt att också företagarna upplever att arbetslivets spelregler är rättvisa, säger Företagarna i Finlands arbetsmarknadschef Janne Makkula. För närvarande finns det element i lagstiftningen som ökar upplevelsen av orättvisa. Det är ett allvarligt hinder för sysselsättningen och försvagar företagarens ork. Detta måste uppmärksammas på allvar. Det är beslutsfattarna, arbetsgivarlägret och fackföreningsrörelserna som bär ansvaret för att det lyfts fram. 

 

Enligt Företagargallupen, som Företagarna i Finland lät utföra, gör 44 procent av företagarna över 50 timmars arbetsveckor, åtta procent till och med över 70-timmarsveckor. För arbetsgivarföretag var en vecka, en aning överraskande, klart längre än för ensamföretagare. Det kan delvis förklaras med det arbete som arbetsgivarskyldigheterna medför. 

 


Överenskommelser på arbetsplatserna

 

Järventaus och Kekäläinen föreslår att arbetstagare och arbetsgivaren i företag med under tio anställda, med stöd av lagen, ska kunna avtala om frågor på annat sätt än vad som står i kollektivavtalet. Om ett avtal inte kan uppnås så följer man kollektivavtalet. 

 

Förslaget är enligt Företagarna i Finland ett viktigt steg mot bättre sysselsättning. Det är en flexibel och samarbetsmässigt rättvis arbetsmarknad. 


– För att nå målsättningarna kunde man genast avlägsna arbetslagarnas orättvisa avtalsförbud gällande oorganiserade företag, säger Janne Makkula. Idag finns det uppemot 45 förbud.    

 


Kommunerna bort från marknaden


Utredningspersonerna går hårt åt kommunernas verksamhet på marknaden. 

 

– Det är mycket viktigt att kommunerna börjar dra sig tillbaka från marknaden med privata alternativ. Det är inte skattebetalarnas sak att ta verksamhetsrisker via kommunen och röra till marknaden. Det här är något som man starkt måste ingripa i runt om i landet, säger Mikael Pentikäinen.Nya skatteöppningar


Utredningspersonerna konstaterar att man inom utvecklingen av företagarnas beskattning borde betona risktagningen och vikten av att öka företagens storleksklass. 


– Utredningspersonernas åsikter om att företagaren och övriga ägare granskar beskattningen av bolaget och dividenden som en helhet, och om att beskattningen även ska uppmuntra kompetensintensiva och nystartade företagare, är välkomna. Beklagligt ofta uppmärksammas inte detta, säger Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen.

 

Enligt Kuismanen är även förslaget om aktieincitamentsmodellen för tillväxtföretag i initialskedet värd att utredas. 

 


Sysselsättningen måste underlättas


Utredningspersonerna stöder starkt underlättandet av uppsägningsskyddet i små företag. 


–  De betonar alldeles riktigt att en sänkning av sysselsättningsrisken i praktiken mest gagnar sysselsättningen av de mest utsatta på arbetsmarknaden. De mest utsatta är bland annat personer med mindre arbetserfarenhet och utbildning och de långtidsarbetslösa, konstaterar Pentikäinen.

 

Ämnet är akut: samtidigt som strategin för företagsfrämjande offentliggörs pågår en politisk strejk i Finland. Fackföreningsrörelsen motsätter sig, genom strejk, regeringens intentioner att underlätta uppsägning av personliga skäl i mikroföretag. Regeringen vill på så sätt underlätta sysselsättningen. 

 

Företagarna i Finland uppmuntrar den kommande regeringen att genomföra de viktigaste förslagen i utredningen.