Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Meddelande

Företagarna i Finland: Gör 2020-talet till tillväxtens årtionde

Företagarna i Finland har valt Finland, väx! till sitt valtema.

Företagarna i Finland vill att 2020-talet ska bli tillväxtens årtionde. Utan en hållbar tillväxt är det omöjligt att höja sysselsättningsgraden till 80 procent. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för att Finland på 2020-talet ska klara av vårdbehoven som den åldrande befolkningen medför samt klara av att satsa på utbildning, miljöskydd, försvaret och annan samhällsutveckling.

Företagarna i Finland utmanar alla partier att sätta upp samma tillväxtmål. Den kommande regeringen kan inte bygga upp sin politik kring den nuvarande tillväxt- och sysselsättningstakten.

Finland till världens bästa företagarland

Finland behöver fler företagare och företag nu och i framtiden. Det är viktigt för alla i Finland, eftersom företagarna skapar arbete och tillväxt.

Finland ska sträva efter att vara världens bästa företagarland. För tillfället är Finland på plats tolv enligt en global jämförelse av entreprenöriell aktivitet (Global Entrepreneurship Index) och på plats nio i Europa. Det är inte lätt att förbättra placeringen, eftersom nästan alla länder vill förbättra sitt företagsklimat. För att Finland ska kunna bättra sin placering måste företagsklimatet förbättras på ett mer effektivt sätt än i de konkurrerande länderna.

Tillväxtpolitiken under det kommande årtiondet ska uppmuntra till företagsverksamhet och utvidgande av den samt belöna företagaren för sin risktagning.

Djärva reformer behövs

Företagarna i Finlands mål är att främja företagande och sysselsättning. Med Företagarna i Finlands recept för tillväxt säkerställer vi att Finlands ekonomi växer på ett hållbart sätt, sysselsättningen förbättras och välfärdsstatens grund stärks. Företagsamhet är en av Finlands hörnstenar, eftersom företagarna skapar arbete och tillväxt.

Huvudpunkterna i Företagarna i Finlands program Finland, väx! är följande:

 1. Vi behöver djärva strukturreformer. Arbetsmarknadsreformer ska genomföras med beslutsamhet. Arbetsplatserna ska ges makt att göra upp egna avtal och parlamentarismen ska stärkas. Navet i utvecklingen av arbetslivet ska vara att underlätta sysselsättning, höja sysselsättningsgraden, öka flexibiliteten och skapa bättre arbetsplatser.
   
 2. Vi behöver ett skattesystem som stödjer företagsamhet och företagarens risktagning samt utvidgning av företagsverksamhet.
   
 3. Vi behöver mer internationalism och mer utländsk arbetskraft, och vi behöver stödja och främja internationell verksamhet i företag av alla storlekar. Därför är det viktigt att stärka Business Finlands nätverk ute i världen.
   
 4. Vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för företagarna att förena familj och företagande och stödja företagarnas välbefinnande och ork. Om företagaren mår bra, mår även företaget bra. Vårt socialskydd ska uppmuntra till företagsamhet och arbete samt anpassas till ett tidevarv, där företagarens och den anställdas roller byts eller överlappar varandra.
   
 5. Vi behöver kompetent arbetskraft och en minskning av kompetensglappet på arbetsmarknaden. Vi måste övergå till en bredare kunskapspolitik och livslångt lärande, utöka samarbetet mellan företag och läroanstalter samt se till att antalet personer utan examen på andra stadiet minskar.
   
 6. Vi behöver mindre och bättre reglering för små och medelstora företag. Målet ska vara att minska de regleringskostnader som drabbar företagen med 25 procent fram till år 2025. Principen ”en in, två ut” införs inom alla sektorer: om en ny reglering orsakar företaget en euros extra kostnad, ska regleringskostnaderna som drabbar företaget kompenseras genom en minskning av kostnaderna med två euro i ett annat sammanhang.

 

www.kasvasuomi.fi (på finska)