Sök

Jyrki Mäkynen valdes enhälligt - jämn omröstning om viceordförandena

Jyrki Mäkynen fick stående ovationer efter att han valdes till ordförande för Företagarna i Finland.  Petri Salminen, Nina Rasola, Antti Rantalainen och Carita Orlando valdes till viceordförande.

Jyki Mäkynen hade inga motkandidater så valet var enhälligt. Förbundsmötets deltagare gav Mäkynen, som inleder sin tredje och sista tvåårsperiod som ordförande, stående ovationer.

– Jag tackar ödmjukt för förtroendet. Företagarna i Finland är en fin organisation eftersom vi är företagarnas egen organisation. Företagarna förändrar världen och organisationen hjälpe till, sade Mäkynen i sitt tacktal.

Mäkynen, som även tackade sin fru Tanja för allt stöd under de tidigare fyra åren, grundade företaget Oy HM Profiili Ab år 1992. Företaget, som säljer möbler för offentliga utrymmen, har verksamhet och kontor i Vasa, Jakobstad, Seinäjoki och Jyväskylä.

Petri Salminen röstmagnet

Mellersta-Finlands Företagares ordförande Petri Salminen var röstmagnet i viceordförandevalet. Han fick 628 röster.

Petri Salminens företag Salminen & Tikka Oy är ett konsultföretag som hjälper andra företag att utveckla försäljning och ledarskap. Företagets hemort är Jyväskylä.

De nuvarande viceordförandena Nina Rasola (1488 röster) från Södra-Savolax Företagare och Carita Orlando (1331 röster) från Huvudstadsregionens Företagare omvaldes. Den fjärde ordförandeplatsen kneps av Antti Rantalainen (1364 röster) från Ekonomiadministrationsförbundet 

Rasola driver RL-Huolinta Oy, ett företag inom avfallsbranschen i Mikkeli. Orlandos bolag, Orlando Consulting Oy, har koncentrerat sin verksamhet till Vanda och Rantalainens bolag, Tilipalvelu Rantalainen Oy, bedriver verksamhet på 43 orter i Finland och har även ett kontor i St. Petersburg.