Sök

Undersökning: Största delen av företagarna är entusiastiska över sitt arbete – fem procent befinner sig i en återvändsgränd

Arbetspensionsbolaget Elo granskade välmåendet och de faktorer som påverkar måendet bland företagare verksamma i Finland.

Företagarna som svarade på enkäten kan delas in i fyra grupper: entusiastiska gällande företagandet (69 %), oroliga över otillräckligheten (16 %), de som knegar på under mörka moln (10 %) och de som befinner sig i en återvändsgränd (5 %).

De entusiastiska företagarna var mer framgångsrika i undersökningens alla mätare än de andra tre grupperna. De är nöjda med livet som företagare och upplever engagemang i arbetet. De har klart starkare resurser gällande företagandet än de övriga grupperna. Resurserna består av företagets flexibilitet (förmågan att anpassa sig till den föränderliga verksamhetsmiljön), ekonomi- och ledningskompetens, försäljnings- och marknadsföringsfärdigheter samt relationerna till finansiärer och företagsverksamhetens ekonomiska ambitionsnivå.

Entusiastiska företagare upplever klart mindre ensamhet än andra företagare och de upprätthåller ett socialt skyddsnät mer aktivt än de andra. Dessutom upplever de entusiastiska företagarna att de har bättre arbetsförmåga och nattsömn än de övriga.

- Undersökningsresultatet bekräftar att det finns ett starkt samband mellan företagarens lednings- och ekonomikompetens, ett framgångsrikt företag och företagarens välmående, konstaterar Harri Hellstén, Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor.

Bland alla som svarade har endast fem procent varit tvungna att vara borta från arbetet på grund av utmattning. Bland företagarna som befinner sig i en återvändsgränd är andelen tredubbel: upp till sexton procent har varit arbetsoförmögna på grund av utmattning. Över en tredjedel (37 %) bland företagarna i återvändsgränden berättade att de behövde yrkesinriktad rehabilitering för att kunna fortsätta arbeta. Närmare hälften (45 %) behövde rehabilitering för att upprätthålla prestationsförmågan.

Företagare som är oroliga över sin ork ska ta kontakt med sitt arbetspensionsbolag, säger Arbetspensionsbolaget Elo i sitt meddelande.

Menesty yrittäjänä-undersökningen genomfördes som en nätbaserad enkät i maj-juni 2018, i samarbete med Företagarna i Finland. På enkäten svarade totalt 964 företagare varav 53 procent är ensamföretagare, 27 procent har 1–4 arbetstagare, tretton procent har 5–15 arbetstagare och sju procent har över femton arbetstagare. Bland de som svarade var 50,4 procent kvinnor, 49,3 procent män och 0,3 procent angav sig vara av "annat kön”. Undersökningen genomfördes av VIKTOR Work-Life Metrics Oy på uppdrag av Arbetspensionsbolaget Elo.