Sök

Inkomstregistrets förberedelser i nästa skede

Från och med november kan företag ansöka om certifikat för användningen av inkomstregistret.
Ansökan om certifikat kan göras via inkomstregistrets elektroniska tjänst den 1.11– 14.12.2018. Ansökan aktiverar en certifikatbeställning.

I inkomstregistret används två avgränsningsidentifierare för att avgränsa fullmakter: underorganisationens identifierare och kundnumret.

Användningsidentifierare används för fullmaktskoderna ”Anmäla löneuppgifter” och ”Granska löneuppgifter” i inkomstregistret. Utgående från uppgifterna i certifikatbeställningen får organisationens eller företagets tekniska kontaktperson överföringskoder med vilka begäran om certifikat kan utföras.

I inkomstregistret används två avgränsningsidentifierare för att avgränsa fullmakter: underorganisationens identifierare och kundnumret. Med avgränsningsidentifierare kan företag begränsa uppgifternas synlighet i inkomstregistret. Användningsidentifierare används för inkomstregistrets fullmaktskoder ”Anmäla löneuppgifter” och ”Granska löneuppgifter". 

 

Befullmäktigande för användning av den elektroniska tjänsten

Om någon annan än den tekniska kontaktpersonen meddelar uppgifter i inkomstregistrets elektroniska tjänst, till exempel en revisionsbyrå, måste företaget befullmäktiga den andra personen eller företaget att använda inkomstregistret.

Befullmäktigandet sker via tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i webbtjänsten Katso. I inkomstregistret används de egna fullmaktskoderna ”Anmäla löneuppgifter” och ”Granska löneuppgifter”. Det är bra att begära fullmakt till inkomstregistret redan nu, eftersom det kan vara rusning till tjänsten vid årsskiftet. Samtidigt är det även bra att sköta om övriga befullmäktigande-ärenden, som till exempel fullmakter som krävs för skötsel av skatteärenden.

Med ”Anmäla löneuppgifter”-fullmakten kan man upprätthålla basuppgifter och anmälningar om löneuppgifter, skicka anmälningar om löneuppgifter, beställa rapporter gällande fullmaktsgivaren samt skicka meddelanden.

Med ”Granska löneuppgifter”-fullmakten kan man inte anmäla löneuppgifter, men man kan se fullmaktsgivarens basuppgifter, fullmaktsgivarens anmälningar om löneuppgifter, rapporter gällande fullmaktsgivaren, meddelanden som fullmaktsgivaren skickat och mottagit samt fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

 

Inkomstregistret tas i bruk 2019

Inkomstregistret tas i bruk den 1.1.2019. Till inkomstregistret anmäls utbetalda löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och övriga förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnader anmäls till inkomstregistret.

Den separata årsanmälan av löneuppgifter upphör och arbetsgivarna anmäler framöver löneuppgifterna till ett centralt inkomstregister för olika myndigheters behov. De sista årsanmälningarna ges ännu separat till varje myndighet enligt nuvarande metod för år 2018.

Inkomstregistret kräver ändringar i lönesystemet och dessa förändringar måste utföras under år 2018. Det är bra att säkerställa med leverantören av lönesystemet att nödvändiga uppdateringar i lönesystemet utförs i tid. Särskilt företag som sköter löneberäkning och anmälan av löneuppgifter själva, samt revisionsbyråer och övriga samarbetsparter inom löneadministration ska i god tid förbereda sig för inkomstregistrets ankomst.

 

Anmälan av löneuppgifter automatiseras och blir snabbare

Inkomstregistret möjliggör en automatiserad anmälan av löneuppgifterna.

I fortsättningen anmäls löneuppgifter till inkomstregistret och därifrån förmedlas de vidare till olika användare. Den mångfaldiga rapporteringsskyldigheten av löneuppgifter försvinner. Dessutom försvinner de mest centrala årsanmälningarna av löner till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalten, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringen.

Tidtabellen för anmälan av löneuppgifterna blir snabbare i och med anmälan i realtid. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret inom fem dagar efter varje betalningshändelse och enligt inkomsttagare.

Företagare får råd i frågor gällande inkomstregistret via inkomstregistrets chatt på adressen inkomstregistret.fi. Inkomstregistrets kundbetjäning svarar på frågor gällande inkomstregistret i chatten vardagar kl. 9–15.

Tilläggsuppgifter om inkomstregistret här >>