Sök

Företagargallup: Ekonomiska nackdelar av långa betalningstider för 31 procent av företagen

Långa betalningstider har orsakat ekonomiska nackdelar för närmare en tredjedel av de finländska företagen, berättar Företagargallupen. – Då det gäller betalningstid måste man specificera avtalsförfarandet och övervaka att lagen gällande betalningstid efterföljs, säger Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen.

 En tredjedel av företagen berättar att kundföretag har förlängt betalningstiderna under de senaste två åren. Trettiofem procent av företagen måste vänta på betalningar av kunderna i över en månad. 

 

Uppgifterna presenteras i Företagargallupen som Kantar TNS gjorde på begäran av Företagarna i Finland i september 2018. Det var 1056 finländska företagare som svarade på enkäten. 

 

Problemet med långa betalningstider är särskilt stort i mikroföretag med under tio anställda, där upp till 45 % av företagen är tvungna att vänta på sina pengar i över en månad. De långa betalningstiderna har orsakat ekonomiska nackdelar för 31 % av företagen. Det är speciellt stora företag som förlänger betalningstiderna. 

 

– Normal betalningstid mellan företag kan i regel anses vara högst 30 dagar. Inom vissa branscher, såsom säsongsbetonad handel, är betalningstiderna dock längre. Betalningstiderna har den senaste tiden förlängts mest inom industrin och byggbranschen, berättar Tiina Toivonen.

 

– I värsta fall kan långa betalningstider leda till att företag som väntar på att betala sina räkningar försätts i konkurs. Problemet omfattar hela Europa, säger Tiina Toivonen.

 

Separat avtal om betalningstid på över 30 dagar 

 

Lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal förutsätter att betalningstiderna endast får överstiga 30 dagar om man uttryckligen avtalat om det. Bland de som svarade och som meddelat att betalningstiden överstiger 30 dagar, har endast 42 % sådana avtal. Den klart största andelen, 56 %, konstaterar att man inte avtalat om detta.   

 

– Vi kan dra slutsatsen att i största delen av fallen är betalningstiderna på över 30 dagar inte i kraft, om man inte har avtalat skilt om det. I dessa fall skulle man kunna hänvisa till lagen om betalningstid och förutsätta betalningstider på max 30 dagar, säger Toivonen. 

 

– Motparten är dock ofta ett stort företag och mindre företag har sällan någon annan möjlighet än att godkänna den ofördelaktiga och lagstridiga situationen.

 

Över hälften av företagarna är ensamföretagare och antalet sådana växer. Ensamföretagaren eller andra småföretagare kan vara i en svag förhandlingsposition i förhållande till sin stora avtalspartner.

 

Skäl att strama åt lagen

 

Nästan hälften, 44 % av de som svarat, säger att lagen borde skärpas, medan 39 % inte vill strama åt lagen och 17 procent inte tar ställning.

 

– Eftersom en stor del av småföretagen fortfarande lider av avtalsparternas långa betalningstider är det motiverat att gränserna i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal preciseras för att skydda småföretagarna, säger Tiina Toivonen. 

 

– Det skulle vara bra att begränsa den i sig viktiga avtalsfriheten så att en längre betalningstid ska motiveras. Detta på grund av avtalets särskilda karaktär eller särdrag. Till exempel inom handelsbranschen, där detaljhandeln baseras på säsonger, är det nödvändigt för småföretag och sedvanligt för branschen att avvika från betalningstider på 30 dagar, säger Toivonen. 

 

– Det är särskilt viktigt att övervakningen av lagen utvecklas, säger hon. 

 

Bakgrund: Lagen har redan ändrats, men ytterligare förändringar behövs

 

Lagen om betalningsvillkor ändrades i maj 2015: betalningstiden för fordringar mellan näringsidkare får endast överstiga 30 dagar om man avtalat om detta. Med förändringen ville man förkorta betalningstiden mellan företag, utan att begränsa möjligheten att enligt behov avtala om önskad längd på betalningstiden. Ändringen gjordes på initiativ av Företagarna i Finland. Ursprungligen var gränsen 60 dagar, detta i lagen från år 2013. 

 

Syftet med lagförändringen var att få företagsavtalsparterna att mer omfattande än tidigare fästa uppmärksamhet vid avtalsvillkoren gällande långa betalningstider. 

 

Tilläggsuppgifter:

Företagargallup (på finska): https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajagallup-maksuajat-lokakuu2018.pdf

chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland, tel. 041 528 5679,