Sök

Inkomstregistrets tillträde i januari kan överraska företagare

Förberedelsen inför inkomstregistret är fortfarande på hälft i småföretag. I september uppskattade endast hälften av bokföringsbyråerna och företagen att de är klara att anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret i början av året. 

I augusti-september frågade llmarinen bokföringsbyråerna och företagens löne- och ekonomiförvaltningar om deras beredskap inför ibruktagandet av inkomstregistret.

– Av bokföringsbyråerna kunde drygt 70 procent och 40 procent av övriga företag säga hur de ska anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret i början av januari, berättar Ilmarinens pensionsförsäkringsdirektör Tiina Nurmi i ett meddelande.

Företagarna i Finlands chef för skatteärenden, Sanna Linna-Aro, uppskattar att bokföringsföretagarnas situation är bra; de har förberett sig i tid för inkomstregistret. Däremot finns det rum för förbättring bland småföretagare.

– Det finns ännu företagare som inte är medvetna om inkomstregistret och som därför inte har förberett sig tillräckligt, säger Linna-Aro.

Inkomstregistret tas i bruk i början av året och det berör alla företag, bokföringsbyråer och övriga organisationer som betalar lön. Arbetsgivaren anmäler sina arbetstagares löneuppgifter till inkomstregistret från och med nästa år.   

– Det är viktigt att ta reda på hur inkomstregistret inverkar på anmälningen av egna löner. Om bokföringsbyrån sköter om anmälningen bör man ta reda på hur processen med bokföringsbyrån ändras, påminner Linna-Aro.

Linna-Aro uppskattar att en del av företagen känner till bestämmelserna väl redan nu, men att det fortfarande kan vara oklart över hur skyldigheterna fungerar i praktiken.

Gäller alla företag som betalar lön

Över 600 bokföringsbyråer och 4000 företag svarade på Ilmarinens enkät i augusti-september. 

Inkomstregistret berör alla företag som betalar förvärvsinkomster, men vart tredje företag kände i september ännu inte till inkomstregistret. Hälften av företagen visste inte vilken inverkan det hade på verksamheten. 

I Ilmarinens enkät framkom att många mindre företag inte ännu känner till att inkomstregistret även berör dem.

– Inkomstregistret gäller alla företag och instanser som betalar lön, även de som betalar lön åt endast en arbetstagare och endast några gånger i året, säger Nurmi.

Enligt enkäten saknar företagen och bokföringsbyråerna tydliga praktiska anvisningar om ändringarna gällande inkomstregistret.


Tilläggsinformation om inkomstregistret: www.vero.fi/sv/inkomstregistret/

Företagarna i Finland ordnar webinarier på finska om inkomstregistret den 13.11, 22.11, 30.11, 5.12 och 11.12. Läs mer och anmäl dig!


Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi

Bild: Inkomstregister-hemsidan