Sök

Företagarnas strategi uppdateras – unga företagare och stora städer i fokus

 

Höstens förbundsmöte godkände riktlinjerna för Företagarnas nya strategi. Hur förändras strategin? Varför måste den över huvud taget ändras? Verkställande direktör Mikael Pentikäinen svarar på tio frågor. 

1. Företagarna har redan en strategi, varför ändras den?

Strategin ska uppdateras regelbundet eftersom världen förändras hela tiden. Det är vanligt att strategin uppdateras med åtminstone några års mellanrum. Strategin lever i allt högre grad eftersom världen runt omkring oss förändras så snabbt. Grunden är dock densamma: Företagarna i Finland finns till för att driva företagarnas sak.

2. Var är vi nu?

Företagarna i Finlands Förbundsmöte (Åbo 19.10.2018) godkände riktlinjerna för Företagarnas nya strategi. Grunden i strategin är Företagarnas värderingar, vision och mission. Utgående från dessa startar strategiska projekt. Tyngdpunkten i verksamheten är unga företagare och stora städer. Andra strategiska spetsprojekt är uppdatering och utökande av medlemsdata samt förnyelse av kundhanteringssystemet.

3. Vad sker härnäst?

Strategiarbetet fortsätter med utarbetande av Företagarnas servicelöfte. Vi vill betjäna våra medlemmar ännu bättre i fortsättningen och vi söker nu metoder för en mer effektiv insamling och användning av medlemsdata. Anskaffningen av medlemmar ska också effektiviseras. Det nya servicelöftet fungerar även som grund för en uppfräschning av vårt varumärke.

4. Varför är tyngdpunkterna just dessa?

Med tanke på vår organisations inflytande är det viktigt att säkerställa vårt medlemsantal även under de kommande åren. Vi måste vara en aktör som intresserar även unga företagare. Den största potentialen gällande nya medlemmar finns för närvarande i de unga företagarna och i storstäderna. Betydelsen av medlemsdata och modern CRM ökar hela tiden i takt med digitaliseringen, bland annat nås en allt större andel av de nya medlemmarna via digitala kanaler.

5. Vad händer då strategin är klar?

I dagens värld är en strategi aldrig helt klar utan den lever hela tiden. Nu har vi fastställt riktlinjerna för vår nya strategi, men arbetet fortsätter. Servicelöftet färdigställs först och därefter förnyar vi vårt varumärke enligt servicelöftet. Den nya riktningen kommer att synas i vårt varumärke. De strategiska spetsprojekten startas upp som bäst.

6. Hur uppföljs förverkligandet av strategin?

Vi mäter hur vår organisation lyckas med genomförandet av strategin under den kommande strategiperioden med två huvudindikatorer. Den första är Finlands placering på Global Entrepreneur Index-listan, som bedömer olika länder ur företagsamhetens synvinkel. Vår målsättning är att Finland under fem års tid stiger från tolfte till minst nionde plats på listan. Det här strävar vi efter att påverka med vårt arbete. Då Finland är ett bättre land för företagare, är det också bättre för våra medlemmar. Den andra indikatorn för framgång är företagarföreningens medlemsantal, vi strävar särskilt efter att öka de unga medlemmarnas antal. Visionen är världens bästa land för företagare.

7. Hur är värderingarna, visionen och missionen kopplade till strategin?

Dessa fungerar alla som grund för strategin och de anger riktlinjerna för strategiarbetet. Företagarnas värderingar har länge varit mod, pålitlighet och förnyelse. De är viktiga för varje företagare, men också för företagarorganisationen. De ansågs fortfarande vara aktuella och behölls. Visionen och missionen specificerades däremot.

8. Vad är Företagarnas vision?

Vi vill göra Finland till världens bästa land för företagare. Vi vill göra Företagarna till Finlands mest betydelsefulla näringslivsorganisation.

9. Vad är Företagarnas mission?

Företagarna i Finlands mission är att förbättra företagarnas ställning och företagandets förhållanden. Företagarna och företagsamheten leder hela det finländska samhället mot en bättre framtid.

10. Vad strävar ni efter med uppdateringen av den här strategin?

Med hjälp av strategin strävar vi efter att uppnå de uppsatta målsättningarna. Strategin styr arbetet på alla nivåer i organisationen. Strategin är en karta till det framtida, gemensamt uppsatta huvudmålet.

Läs mer här
 

toimitus(at)yrittajat.fi