Sök

Läs tipsen om ibruktagandet av inkomstregistret: Granska namnteckningsrätten, kolla fullmakterna och kommunicera

Företagarna i Finlands chef för skatteärenden, Sanna Linna-Aro, uppskattar att bokföringsföretagarna har förberett sig i tid för inkomstregistret. Däremot har småföretagare ännu en del att göra innan årsskiftet.

– Det finns ännu företagare som inte har förberett sig tillräckligt, säger Sanna Linna-Aro.

Inkomstregistret tas i bruk i början av året och det berör alla företag, hushåll, bokföringsbyråer och övriga organisationer som betalar lön. Arbetsgivaren meddelar sina arbetstagares löneuppgifter till inkomstregistret från och med 2019.   

– Det är viktigt att ta reda på hur inkomstregistret inverkar på anmälan av egna löner. Om bokföringsbyrån sköter om anmälan för lönerna ska man ta reda på hur processen med bokföringsbyrån ändras, påminner Linna-Aro.

Hon uppskattar att en del av företagen redan känner till bestämmelserna väl, men att det fortfarande kan vara oklart över hur skyldigheterna fungerar i praktiken.

Skatteexperten Sanna Linna-Aros tips till företagare:

1. Kontrollera rättigheterna gällande skötseln av inkomstregistrets ärenden. Kontrollera i handelsregistret att namnteckningsrätterna är uppdaterade. Ifall en annan instans sköter om anmälningarna för din del ska du kontrollera att fullmakterna är i skick.

2. Ta reda på hur du gör en anmälan till inkomstregistret. Gör du anmälan själv eller sköter till exempel löneräknaren om den för din del? Skickas anmälan automatiskt från lönebetalningssystemet eller använder du andra elektroniska anmälningssätt?

3. Bestäm på vilket sätt du anmäler uppgifterna: omfattande eller begränsat. Med en mer omfattande anmälan säkerställer du att myndigheterna inte börjar be om tilläggsuppgifter senare.
 
Bokföringsföretagaren Markus Seppänen och bokförare Annukka Miikkis tips till företagare:

1. Gör upp en plan med din löneräknare.

2. Om du själv räknar lönerna ska du överväga att utlokalisera löneräkningen. Detta lönar sig ofta.

3. Kommunicera. Diskutera med arbetstagarna vilka uppgifter som behövs för inkomstregistret, till exempel frånvarouppgifter. Förmedla uppgifterna åt löneräknaren i enlighet med planen som gjorts upp på förhand.

Tilläggsuppgifter: www.vero.fi/inkomstregistret

Text och bild: Tiina Rantakoski