Sök

Företagargallup: Företagarna nöjda över samarbetet med yrkesskolorna

Företagarna förhåller sig positivt till samarbetet med yrkesskolorna. – Den senaste tidens bild i offentligheten om yrkesutbildningens nedgång motsvarar inte erfarenheten hos företagarna som samarbetar med yrkesskolorna, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. 

Yrkesskolorna är värdefulla samarbetspartners för företagen: 28 procent samarbetar med yrkesskolorna. I företag med över tio anställda samarbetar hela 61 procent med skolor. 

 

Många är tillfreds med samarbetet: 16 procent av företagen är ”väldigt nöjda” och 65 procent ”rätt så nöjda”. Gallupen visar att 12 procent har varit missnöjda med samarbetet. 

 

Uppgifterna framkommer i Företagargallupen som Kantar TNS gjorde på begäran av Företagarna i Finland i september 2018. På enkäten svarade 1056 företagare.

 

– Trots att företagarna i genomsnitt är nöjda med samarbetet, finns det kritiska röster. Det är viktigt att skolorna tar itu med de problem som företagen uppmärksammar. Samtidigt måste skolorna och företagen också mer aktivt dela erfarenheter av de gemensamma framgångar som finns ute på fältet, säger Pentikäinen.

 

Reformen av den yrkesinriktade utbildningen kräver ett nära och kontinuerligt samarbete

 

Den nya lagstiftningen gällande yrkesinriktad utbildning trädde i kraft i år. Helheten är bra, enligt företagarföreningen. Den erbjuder metoder för utveckling av kompetensen som mer individuellt motsvarar de ungas, vuxnas och företagens behov. 

 

– Det är fråga om en omfattande reform som inte kan verkställas under en termin. För att allt fler studerande och företag ska få nytta av möjligheterna som reformen medför, måste skolorna fortsätta sin målmedvetna utveckling av verksamheten i ett nära och fortgående samarbete med företagen och det övriga arbetslivet, säger Joonas Mikkilä, chef för digitala- och utbildningsärenden på Företagarna i Finland (i bild).

 

Företagen är relativt medvetna om reformen inom den yrkesinriktade utbildningen

 

Enligt Företagargallupen är 39 procent av företagen medvetna om reformen av den yrkesinriktade utbildningen. I företag som sysselsätter över tio personer säger sig nästan hälften vara medvetna om reformen. 

 

– Information om reformen ska framöver delas mer aktivt och tydligare, i synnerhet på lokal nivå. Skolornas representanter måste förankra sig i företagen, säger Pentikäinen.

 

Företagarna i Finland har även under det senaste året, med stöd av undervisnings- och kulturministeriet, åkt runt med två sakkunniga och informerat företag och företagare om reformen. 

 

Var sjätte företag har utnyttjat utbildnings- och läroavtal

 

Bland företag som samarbetat med skolorna har 65 procent slutit utbildningsavtal med skolan och tagit eller ska ta emot en elev för inlärning i företaget. Andelen motsvarar 16 procent av alla företag.

 

Lika många företag berättar att de slutit läroavtal och tagit eller ska ta en arbetstagare till företaget via detta system. I företag med över tio personer har 36 procent använt sig av läroavtal.

 

– Handledd inlärning i arbetet är ett utmärkt sätt att utveckla sin kompetens för vuxna, men även för många unga. Företaget kan å sin sida stärka personalens färdigheter och rekrytera nya experter. Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av den yrkesinriktade utbildningens studerande är vuxna, påminner Mikkilä.

 

En av de mest centrala målsättningarna med reformen av den yrkesinriktade utbildningen är att stärka inlärningen som sker på arbetsplatsen och att göra den mer flexibel. Metoderna för inlärning som sker i arbetet är utbildningsavtal utan arbetsavtalsförhållande och läroavtal med arbetsavtalsförhållande.  

 

– En ökning av inlärningen som sker på arbetsplatsen innebär inte att de studerande förs över på företagens konto. Varje företag bestämmer självt om de tar emot studerande för inlärning i arbetet eller inte. Det är viktigt att skolorna har tillräckliga resurser och korrekta verksamhetsmodeller för att stöda företagen i utbildningen som sker på arbetsplatsen, säger Mikkilä.

 

Tilläggsuppgifter: 

Bekanta dig med Företagargallupens resultat på finska här: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajagallup_ammatillinen_koulutus_lokakuu_2018_0.pdf

 

Bekanta dig med Företagarna i Finlands sida om reformen inom yrkesinriktad utbildning på finska: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/koulutus-ja-kehittaminen/ammatillinen-koulutus/uudistunut-ammatillinen-koulutus-561235

 

verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944,

chef för digitala och utbildningsärenden Joonas Mikkilä, Företagarna i Finland, 045 129 6791,