Sök

Kandidaterna behöver understöd

Servicefacket PAM:s ordförande Ann Selin meddelade i höstas att deras fackförbund satsar mer än någonsin på valet. Det är särskilt Vänsterförbundets kandidater som de kommer att stöda.

Traditionellt sett har fackförbund gett betydande understöd åt de partier och politiker som står dem nära. Vissa ger pengar till egna medlemmar som kandiderar, medan andra ger mer omfattande understöd till kandidater vars riktlinjer följer förbundens.

Även Företagarna i Finland fått många förfrågningar om valunderstöd av kandidater. Man har speciellt bett om att Företagarna i Finland ska köpa biljetter till evenemang där kandidaterna samlar in pengar.

Jag har varit tvungen att svara nekande åt alla, eftersom Företagarna i Finland har fattat ett principbeslut om att centralorganisationen inte ger valunderstöd. Vi har utgått från att vi bidrar med talare till evenemang och understöder kampanjinnehållet, dock inte med pengar.

Jag har också själv lovat ställa upp som talare på seminarier. Vi arrangerar även egna evenemang, dit vi bjuder in kandidater från olika partier, runt om i landet. På så sätt erbjuder vi den synlighet som är nödvändig för kandidaterna.

Det finns tre orsaker till våra riktlinjer. Först och främst är det svårt att opartiskt välja vilka kandidater man ska understöda. För det andra samlar vi in pengar av våra medlemmar och dessa medel ska inte gå till valfinansiering. För det tredje har Företagarna i Finland inte en förmögenhet på flera hundra miljoner euro, som många andra organisationer eller förbund.

Jag medger att vi har fått förfrågningar av kandidater som vi gärna skulle ha stöttat. Många kandidater förstår betydelsen av företagande och har gjort mycket för företagarna.

Vi har sagt att det lönar sig att be om finansiering direkt av företagen och företagarna. De kan bedöma vem de vill understöda.

Jag uppmuntrar företagare och företag att bidra till valfinansiering, om de har möjlighet till det. Jag uppmuntrar att de finansierar ett sådant parti eller en sådan kandidat som de har förtroende för och som vågar reformera det finländska samhället till en bättre plats för företagande.

Det är viktigt att komma ihåg betydelsen av demokratin. Den är utgångspunkten för ett fritt samhälle. Demokratin fungerar inte utan kandidater och därför är kandidaterna demokratins riddare. Det är dock svårt för kandidaterna att agera om de inte har en aktiv stödgrupp eller en skälig valbudget, eftersom kampanjer kostar. Därför är valarbetare och finansiärer som stöder kandidaterna viktiga förstärkare av demokratin.

Det är också väsentligt – för både kandidater och finansiärer – att ha koll på valfinansieringens spelregler och följa dessa. Då man agerar enligt reglerna undviker man onödig uppståndelse.

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland