Sök

Så här fördelades det omtvistade företagaravdraget

År 2017 fick 344 000 företagare företagaravdraget. Totalt 297 miljoner euro delades ut och personer med många olika lönenivåer erhöll avdraget.

SDP:s ordförande Antti Rinne framhöll för några år sedan att företagaravdraget inte ger just något åt frisörer och att det är apotekare, jurister och läkare som drar nytta av det.

– Det här var ren och skär propaganda. Statistiken visar att det var väldigt många olika individer med väldigt olika lönenivåer som fick företagaravdraget. Om man ser till näringsidkare, så fick personer som tjänade under 55 000 euro den största andelen i euro, konstaterar Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen.

– Bland de som fick företagaravdrag fanns 275 personer som tjänade över 300 000 euro, det är naturligt att de fick de största avdragen. I den här gruppen var avdragets sammanlagda belopp kring 6,4 miljoner euro. Det är alltså en väldigt liten andel av den totala potten, ungefär 2,2 procent, säger Kuismanen.

Avdraget fem procent av inkomsten

Företagaravdraget trädde i kraft i början av år 2017. Avdraget utgör fem procent av resultatet från firmanamn, öppna bolag och kommanditbolag.

Bakom företagaravdraget står sänkningen av samfundsskatten för aktiebolag från år 2014. Den sänktes från 24,5 procent till 20 procent. Kring hälften av sme-företagen är näringsidkare och personbolag. Skattemässigt hamnade dessa då i en sämre position än aktiebolag.

Företagarna i Finland presenterade ibruktagandet av företagaravdraget i sitt målsättningsprogram och Sipiläs regering genomförde det i början av år 2017.

140 miljoner euro till näringsidkarna

Skatteåret 2017 fanns det sammanlagt 344 000 företagsavdragstagare. Kring 70 000 näringsidkare fick företagaravdrag, antalet lantbruksföretagare som fick avdraget var aningen under 30 000. Den till antalet överlägset största gruppen som fick företagsavdrag var personer som var löntagare och pensionärer på heltid, men som även hade ett företag. Dessa utgjorde nästan 200 000.

– Näringsidkarna fick cirka 140 miljoner euro i företagaravdrag och lantbrukare lite över 50 miljoner euro. Löntagarnas och pensionärernas avdrag var ungefär 20 miljoner euro. Pensionärernas och löntagarnas avdrag var alltså mycket små, konstaterar Mika Kuismanen.

Välfungerande avdrag

Chefsekonom Mika Kuismanen anser att företagaravdraget fungerar mycket bra.

– Det är svårt att säga om det till fullo kompenserar sänkningen av samfundsskatten i alla inkomstklasser. Det är dock ett välfungerande verktyg som utan tvekan för de olika företagsmodellerna närmare varandra skattemässigt, säger Kuismanen.

– Företagaravdraget borde finnas kvar i nuvarande form de kommande åren. På så sätt ser vi hur det fungerar över tid. Det är inte önskvärt, varken för regeringen eller företagarna, att ha en vacklande skattepolitik, konstaterar Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi