Sök

Bort med onödig reglering och byråkrati

Enligt Företagarna i Finland måste nästa regering ställa klara målsättningar för att få bort onödig reglering och byråkrati. Det nuvarande avregleringsprojektet är en bra start.

Smidigare författningar har varit ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt. Målsättningen är att underlätta företagens och medborgarnas vardag genom att lätta på lagstiftningen och göra den mer anpassningsbar.

Kommunikationsministeriet publicerade nyligen en rapport om framgången för den nuvarande regeringens avregleringsprojekt.

Företagarna i Finland har påverkat avregleringen

– Det har gett resultat. Onödig reglering för företag har tagits bort eller är åtminstone under behandling i riksdagen, säger Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen.

Som exempel nämner Toivonen utvecklingen av den uppmärksammade uppsägningslagen som underlättar sysselsättningen. Lagförändringen träder i kraft nästa sommar. Ansökan om miljötillstånd har också underlättats så att dessa i praktiken kan ske på ett, samlande, ställe. Grundandet av aktiebolag underlättas och även alkohollagen har förändrats med bl.a enklare tillståndsbyråkrati.

Avregleringen måste fortsätta

– Avregleringen måste fortsätta under nästa valperiod. Konkreta målsättningar för rationaliseringen av regleringen bör sättas upp. Företagarna i Finlands förslag är att kostnader som regleringen orsakar företag ska skäras ned under kommande regeringsperiod. Målsättningen är nedskärningar på 25 procent fram till år 2025, säger Tiina Toivonen.

Det huvudsakliga målet med att effektivera regleringen ska vara förbättring, tillväxt och investering som påverkar sysselsättningsmöjligheterna.

– Satsningar på smart reglering bär Finlands ekonomiska hållbarhet även under svagare perioder, konstaterar Toivonen.

Varierande vitsord

Den nuvarande regeringens avregleringsprojekt har påskyndats under slutrakan av valperioden. I Yles enkät betygsattes avregleringen av representanterna för de olika branscherna. Företagarna i Finland gav vitsordet 8,5. MTK gav 8, Finsk handel 8+, FFC 5, Finlands naturskyddsförbund 6 och turism- och restaurangbranschen 9.

Tiina Toivonen konstaterar att små och medelstora företag under våren 2017 ännu inte var övertygade om att regeringens avregleringsprojekt skulle vara tillräckliga. Då ansåg 70 procent av företagsrepresentanterna att regleringsbördan riktad mot företagen tvärtom bara hade vuxit under årens gång.

Det var speciellt arbetsgivarföretagen som förhöll sig kritiska till framstegen. Det negativa förhållningssättet har enligt Toivonen eventuellt mattats av en aning under år 2018, eftersom regeringen har satt i kraft eller åtminstone fört fram en mängd propositioner till behandling i riksdagen. Dessa förändringar kommer, då de genomförs, att minska företagens kostnader och börda. Det allra viktigaste är att förbättringarna uppmuntrar till sysselsättning, tillväxt och investeringar.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi