Sök

Företagargallup: Momsens undre gräns måste höjas

Enligt Företagargallupen vill största delen av företagarna höja momsens undre gräns från den nuvarande, som ligger på 10 000 euro.

 – Småföretagandet borde beskattas lättare. Den nuvarande summan på 10 000 euro är skrattretande liten och den nedre gränsen kunde gärna vara till exempel 20 000 euro, säger serieentreprenören Ilkka Lavas.

Bland de över tusen företagare som svarade på Företagargallupen ansåg 19 procent att den nuvarande nedre gränsen för mervärdesskatteskyldigheten är lämplig. Bland de som svarade skulle 25 procent höja gränsen till 20 000 euro och 19 procent stöder en gräns på 30 000 euro. En ännu högre nedre gräns, på 40 000 euro, understöds av 22 procent av deltagarna i Företagargallupen.

– Spridningen är beskrivande för våra medlemmar. Det finns många slags företagare, och det finns ett tydligt behov av att höja den undre gränsen på 10 000 euro. Företagarna i Finland kräver en höjning till 20 000 euro, säger FiF:s chef för skatteärenden Sanna Linna-Aro.

I offentligheten har flera instanser krävt en betydande höjning av momsgränsen. Linna-Aro påminner om att man även måste komma ihåg konkurrensneutraliteten då det gäller momsgränserna. Olika branscher har även företagare i bisyssla. Om momsgränsen höjs väldigt mycket kan konkurrensen förvrängas.

Lättnaden av momsens nedre gräns ska bevaras

Hela 71 procent av företagarna är av åsikten att lättnaden av mervärdesskattens nedre gräns måste bevaras. Det nuvarande momssystemet har en så kallad rörlig lättnad för den nedre gränsen för de företag som har en omsättning på 10 000 – 30 000 euro. Ju närmare den nedre gränsen omsättningen är, desto mindre är skatten.

– Det är viktigt att det inte uppstår stora nivåskillnader i lättnaden av nedre gränsen, konstaterar Sanna Linna-Aro.

De sänkta mervärdesskattesatserna (0%, 10%, 14%) delar företagarnas åsikter. Nästan hälften (49 procent) är av åsikten att man skippar de sänkta momssatserna och övergår till en allmän moms.

Sänkt moms finns bland annat inom livsmedels-, persontransport-, hotell- och restaurangbranschen samt för mediciner och biljetter till kultur- och sportevenemang.

Beskattningen uppmuntrar inte företagstillväxt

Närmare hälften (45 %) av företagarna anser att den nuvarande beskattningen inte uppmuntrar företagarna till att växa. Bland ensamföretagarna är 35 procent av den åsikten, medan 54 procent av mikroföretagen (de som sysselsätter 2-9 personer) och 51 procent av företag som sysselsätter över 10 personer tycker att beskattningen inte sporrar tillväxt.

– Det är oroväckande att så stor del av företagarna tycker att beskattningen inte uppmuntrar tillväxt, säger Fif:s chef för skatteärenden, Sanna Linna-Aro. För Finlands del är det väldigt viktigt att företagen vill växa, eftersom det samtidigt skapar arbetsplatser.

I gallupen frågade man också hur företagarna uppskattar de onoterade företagens nuvarande utdelningsbeskattning. Bland deltagarna ansåg 23 procent att den vara tämligen bra och 48 procent tog inte ställning, medan 24 procent ansåg den vara dålig eller väldigt dålig. Det var endast fem procent av företagarna som ansåg att utdelningsbeskattningen var väldigt bra.

– Det finns ett tydligt utvecklingsbehov i beskattningen av vinstutdelningen. Den måste bli enklare och vara mer neutral gentemot olika branscher och olika företagare, konstaterar chefen för skatteärenden, Sanna Linna-Aro.

Så här utfördes gallupen

Företagarna i Finlands Företagargallup, som genomfördes av Kantar TNS, fick svar av 1009 företagare. Förutom Företagarna i Finlands medlemmar tillfrågades företagare från Gallup Forum-företagarpanelen och företagsdatabasen LeadDesk.

Det sammanställda materialet från olika källor omfattar basgrupperna, baserade på personklass och bransch, mycket bra. Resultatet kan på så sätt generaliseras till att representera finländska sme-företags åsikter.

Informationen samlades in under andra och tredje veckan i december 2018. Resultatets konfidensintervall gällande helhetsresultatet är +- 3,1 procentenheter.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi