Sök

Kraftmätning med grundlösa löften

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är orolig över vallöftena som många partier och kandidater sprider i sina valkampanjer. Det känns som att verkligheten fallit i glömska och att man inte ser situationen som Finlands offentliga ekonomi befinner sig i, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.  

Det pågår en kraftmätning med grundlösa löften. Det är riskabelt om man vilseleder människor och skapar intrycket av att vi har råd med stora satsningar, säger Pentikäinen, som är med på Vasa Företagares valturné Finland, väx under onsdagen. 

– Verkligheten är tyvärr hårdare. Vår offentliga sektor är fortfarande alltför stor i förhållande till den ekonominska kapaciteten. 

De offentliga utgifterna måste skäras ned, inte ökas  

Enligt Pentikäinen borde de offentliga utgifterna skäras ned och inte ökas. Utan nya beslut ökar pensions-, hälso- och vårdutgifterna under de närmsta årtiondena med nuvarande lagstiftning och med de förändringar som sker i åldersstrukturen.  

– Därför behövs nya anpassningsåtgärder, så att underskottet och skulden i den offentliga ekonomin inte ökar. De offentliga organens skuld är drygt 135 miljarder euro i Finland idag. 

– Vi efterlämnar ett tungt arv åt våra barn: lidande klimat, överskuldsatt offentlig ekonomi, fortsatt stor arbetslöshet och en försvagad befolkningsstruktur, påminner han. 

– Tillväxten avtar och nästa lågkonjunktur närmar sig igen. Det är dit vi är på väg i om vi inte kan minska våra utgifter. Vår skuldsituation är hård. 

Skattehöjning skulle ta av investeringar och nya arbetsplatser 

Enligt Pentikäinen skulle skattehöjningar vara förödande eftersom en sträng beskattning försvagar en driftig ekonomi. En sträng beskattning minskar förutsättningarna för tillväxt. 

– Vissa presenterar skattehöjningar på hundratals miljoner för företagare. Det är farligt snack. Skattehöjningar tar av investeringar och nya arbetsplatser. En hållbar ekonomisk tillväxt uppnås endast via växande och risktagande företag och företagare, konstaterar han.