Sök

Kraftmätning med grundlösa löften

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är orolig över vallöftena som många partier och kandidater sprider i sina valkampanjer. Enligt honom känns det som att verkligheten fallit i glömska och att man inte vill komma ihåg den verkliga situationen gällande Finlands offentliga ekonomi. 

Det pågår en kraftmätning med grundlösa löften. Det är riskabelt om man vilseleder människorna och skapar intrycket av att vi har råd med stora satsningar, sade Pentikäinen under Företagarna i Finlands valturné "Finland, väx!".

– Verkligheten är tyvärr hårdare. Vår offentliga sektor är fortfarande alltför stor i förhållande till ekonomins kapacitet. 

De offentliga utgifterna måste skäras ned, inte ökas  

Enligt Pentikäinen borde de offentliga utgifterna skäras ned och inte ökas. Pensions-, hälso- och vårdutgifterna ökar under de närmsta årtionden utan nya beslut på basis av den nuvarande lagstiftningen och förändringarna i åldersstrukturen.  

– Därför behövs nya anpassningsåtgärder för att underskottet och skulden i den offentliga ekonomin inte ökar. De offentliga organens skuld är dryga 135 miljarder euro i Finland. 

– Vi efterlämnar ett hårt arv åt våra barn: lidande klimat, överskuldsatt offentlig ekonomi, fortsatt stor arbetslöshet och försvagad befolkningsstruktur, påminner han. 

– Tillväxten avtar och nästa lågkonjunktur närmar sig igen. Det är dit vi är på väg i vår tunga skuldsituation om vi inte kan minska våra utgifter.  

Skattehöjning skulle ta av investeringar och nya arbetsplatser 

Enligt Pentikäinen skulle skattehöjningar vara förödande eftersom en sträng beskattning försvagar en driftig ekonomi. En sträng beskattning minskar förutsättningarna för tillväxt. 

– Vissa presenterar skattehöjningar på hundratals miljoner för företagare. Det är farligt snack. Skattehöjningar tar av investeringar och nya arbetsplatser. En hållbar ekonomisk tillväxt uppnås endast via växande och risktagande företag och företagare, konstaterar han under Företagarnas "Finland, väx!"-valturné