Sök

Undersökning: Småföretag har bäst arbetsförhållanden – ”Förtroende skapas genom direkta diskussioner"

Arbetstagarnas arbetsförhållanden på små arbetsplatser är i bra skick och på många håll de bästa, visar Arbetslivsbarometern. Företagarna i Finland publicerade barometerns resultat som avslutning på ”Finland väx-turnén” i Helsingfors i slutet av mars.

Enligt undersökningen är förtroendet mellan arbetstagare och arbetsgivare bäst på små arbetsplatser. Upp till 87,6 procent av de som svarade i företag med under 10 personer upplever att förhållandet mellan arbetstagare och ledning är öppet och konfidentiellt.

– Förtroende föds då man kan tala öppet om saker och ting. I ett litet företag är arbetet tydligare och öppnare, säger Palkkataito Oy:s företagare Jukka Tiihonen, som delar ut bröd tillsammans med övriga företagare på torget Narinken.

Tusen av Haagan Leipä Oy:s smörgåsar delas rekordsnabbt ut till förbipasserande i morgonrusningen. Även Profitcount Oy:s verkställande direktör Markus Seppänen är på det soliga torget och piggar upp helsingforsborna.

– Vi åstadkommer många leenden.

Seppänen är inte överraskad över barometerns resultat, som alltså visar att förmedlingen av information är öppnare ju mindre företag det är fråga om. Så svarade 78 procent av mikroföretagens arbetstagare.

Även upplevelsen av jämlik behandling är bäst i små företag. Hela 85,4 procent av mikroföretagens arbetstagare säger sig känna så.

– Inget av det här är överraskande. På små arbetsplatser mår man bra, där förekommer mindre sjukfrånvaro och kommunikationen är öppnare.

Båda företagarna flaggar för fri kommunikation. På kaffepauserna och i övriga situationer pratar man öppet om företagets ärenden.

– Då informationen löper är omedvetenheten och stressen som den medför mindre, säger Seppänen.

Enligt barometern är arbetstagare på små arbetsplatser med under 50 personer mer säkra på att få ha kvar sin arbetsplats och på dessa använder man sig av färre hyresarbetstagare då behovet av arbetskraft varierar. Mikroföretag har minst hyresarbetstagare. I små företag har man även bäst förutsättningar att delta i utvecklingen av arbetsplatsen.

Arbets- och näringsministeriet följer årligen upp kvaliteten och utvecklingen av finländarnas arbetsliv med Arbetslivsbarometern. Företagarna i Finland granskade svaren bland de löntagare som svarat inom privata sektorn enligt företagsstorlek: mikroföretag med under 10 arbetstagare, småföretag med 10–49 arbetstagare, mellanstora företag med 50–249 arbetstagare och storföretag med minst 250 arbetstagare.

Barometern baseras på löntagarnas svar. År 2017 svarade 1055 personer inom den privata sektorn på enkäten. Resultatet kan generaliseras till att avse alla löntagare.

Vi talar om massor – majoriteten av Finlands företag är små

Småföretag som sysselsätter under 50 personer utgör 98,8 procent av de finländska företagen. I dessa arbetar 45 procent av privata sektorns arbetstagare.

– Småföretagens fina arbetsförhållanden berör alltså en stor grupp. På små arbetsplatser finns förtroende. Information om företagets ärenden når alla, säger Företagarna i Finlands expert Albert Mäkelä, som gjort utredningen.

– Statens uppgift är att konsekvent förbättra företagens verksamhetsförutsättningar. Utan växande och sysselsättande företag klarar Finland inte sig. Arbetsmarknadens strukturreform har blivit kvar i startgroparna. Det är bra om beslutsfattarna som väljs i riksdagsvalet främjar reformen, om man vill höja Finlands sysselsättningsgrad, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula .

Text och bild: Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi