Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Skatteförvaltningens ändringsförslag gällande kassaapparater orsakar förvirring i företag

I rapporten som Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi färdigställde ifjol föreslog man ibruktagande av så kallade fiskala kassasystem i Finland. Genomförandet av detta skulle kräva en justering i lagen.

– Åtminstone två partier, SDP och Samlingspartiet, har föreslagit motsvarande i sina valprogram. Det är alltså möjligt att Skatteförvaltningsenhetens proposition gör framsteg under följande regeringsperiod, säger Företagarna i Finlands chef för skatteärenden, Sanna Linna-Aro. 

Till Finland föreslås fiskala online-kassasystem som rapporterar försäljningshändelserna direkt via nätet till Skatteförvaltningen. En eventuell reform skulle beröra 170 000 företag med konsumentförsäljning i Finland. Skatteförvaltningen strävar med sitt förslag till att minska skattefel som den gråa ekonomin orsakar.

På Företagarna i Finland förhåller man sig reserverat till förslaget eftersom man är rädd att det orsakar alltför stora kostnader, speciellt för småföretagare.

Företag pantar på anskaffningar

På ett företag som säljer kassasystem har man lagt märke till att företag pantar på sina systemanskaffningar på grund av ovissheten.

– En del av kunderna vill inte investera nu, de väntar på en eventuell lag. Vi har försökt förklara att en lag inte utarbetas på ett år. I Sverige var övergångsperioden också två år, säger Timo Immonen från Kassatiimi Oy.

I Sverige har man en tid använt sig av en modell där man kopplar en "svart låda" till kassaapparaten. Skattemyndigheten kan under kontrollbesök granska uppgifterna som lagrats i den.

– I Finland vet man ännu inte exakt hurudana uppgifter skattemyndigheten i praktiken vill ha från kassasystemen och vem som berörs av kravet. Om vi till exempel tar en frisör vars försäljning är 200 euro per dag, lönar det sig då för frisören att skaffa det dyra systemet, frågar Immonen.

Exakt totalpris ännu inte känt

Enligt Immonen ska en betydande del av kassasystemen som säljs just nu kopplas till nätet så att systemet kan vidarebefordra information.

– Data samlas in i molntjänsten dit kundernas apparater skickar information. Ur denna information kan olika rapporter skapas.

Det förmånligaste priset på dylika apparater är kring 500 euro.

– Det slutliga priset är ännu inte känt eftersom apparaternas tillverkare måste göra de programändringar som Finlands lagstiftning förutsätter. Priset kan mycket väl stiga som följd av anpassningarna.

I de minsta maskinerna finns inga separata operativsystem. Priserna för Android- eller Windows-baserade system börjar enligt Immonen från dryga 1000 euro. Stora system är klart dyrare än så.

– I stora system behöver man inte göra så väldigt stora ändringar eftersom dessa är databaserade. Det är främst fråga om omprogrammering.

Enligt arbetsgruppen för grå ekonomi skulle Skatteförvaltningen via kassasystemen ta emot information gällande företagets försäljning. Uppgifter om kunden skulle inte samlas in.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen