Sök

Sme-företagen är den bästa tryggheten för den europeiska sysselsättningen

Europaparlamentsvalet i maj är viktigt för företagare. I valet fastställs hurudana förutsättningar för tillväxt och företagsamhet som byggs upp i Europa under de fem följande åren. 

– Europa är väldigt viktigt för företag och företagare eftersom EU ger finländska företagare tillgång till närmare 500 miljoner konsumenters hemmamarknad, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

EU styr även i stor utsträckning bestämmelserna gällande företag. Därför är det viktigt att man i EU-valet väljer parlamentariker som förstår sig på företagsamhet.

Förutom att Europa är viktigt för företagare är även företagarna viktiga för Europa.– Tre av fyra arbetsplatser föds i sme-företag, så dessa är den bästa tryggheten för den europeiska sysselsättningen och arbetstagarna. 

Pentikäinen påpekar att Europa också är en värdegemenskap som försvarar demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi.

– Det är ett väldigt viktigt och framgångsrikt fredsprojekt och vi måste aktivt delta i dess utveckling.

Företagarna i Finland påverkar frågor inom Europeiska unionen både i Finland och i Bryssel. Våra 115 000 medlemmar gör oss till en stor näringslivsorganisation i Europa.

Företagarnas målsättning är ett Europa med hållbar tillväxt

Företagarna i Finland publicerade sitt valprogram Kestävän kasvun Eurooppa (Hållbar tillväxt för Europa) den 24.4. Huvudmålet kan sammanfattas i sex punkter:

Sme-företagens tillväxtmöjligheter måste förbättras genom att stärka bestämmelserna för den interna marknaden. Detta öppnar även dörrarna till en mer omfattande internationalisering.

Digitaliseringen måste också främjas. Företagen är centrala aktörer i bekämpningen av klimatförändringen och EU måste satsa mer på detta. Förminskningen av utsläpp måste genomföras kostnadseffektivt.

En viktig målsättning för EU-bestämmelserna är att underlätta sysselsättningen. Arbetsmarknaden ska inte bromsas upp utan de företagsspecifika arbetsvillkoren måste främjas.

Inom EU:s finansieringsreglering måste man fästa aktiv uppmärksamhet vid hur regleringen påverkar kunderna. Den ekonomiska och monetära unionens grundläggande strukturer måste förnyas.

Användningen av de gemensamma tillgångarna ska med avseende på Europas framtid stöda centrala element såsom ekonomisk tillväxt, sysselsättning och utveckling av sme-företagens konkurrensförmåga.

EU-lagstiftningen ska alltid basera sig på omsorgsfull bedömning av effekterna så att lagstiftningen svarar på företagarnas och medborgarnas verkliga behov och så att företagsamheten uppmuntras.

EU och företagsamheten i siffror

Det finns över 24 miljoner verksamma företag i EU.Bland dessa sysselsätter 94 procent under 10 arbetstagare.Ensamföretagarnas betydelse är stor eftersom de utgör 61 procent av alla företag inom EU-området.Cirka 60 procent av de finländska företagens export riktas till andra EU-länder och 73 procent av importen kommer från EU-området.