Sök

Emergency banner

Undersökning: Sme-företagen digitaliseras med fart

Sme-företagens digitalisering har, efter en lugnare period, tagit ett steg framåt.

Fler än vart annat sme-företag har vidtagit flera åtgärder som främjar digitaliseringen under de två senaste åren. Enligt undersökningen som teleoperatören Elisa och Företagarna i Finland lät göra ökar rekommendationsvilligheten med tiden då digitaliseringsprojektet har slutförts. Fördelarna med "digiåtgärderna" konkretiseras ofta ett till två år efter investeringen.

Med digiåtgärder menar man förändringar och projekt som företaget genomfört för att utveckla digitaliseringen. Exempel på dessa är elektronifiering av kontorslösningar, ekonomiförvaltning eller kundförvaltning, utlokalisering av IT, digital marknadsföring eller ibruktagande av nätbutik. Även utveckling av produkter som utnyttjar digitalisering räknas som digiåtgärd.

Över hälften av finländska sme-företag och ensamföretagare har vidtagit minst två åtgärder som utvecklar företagets digitalisering under de senaste två åren.

– Ofta handlar digiåtgärder om digitaliseringen av företagsverksamhetens grundläggande processer, men var femte företagare har även utvecklat produkter och tjänster som utnyttjar digitaliseringen. Nu ser man äntligen ett större kliv framåt på den digitala fronten bland sme-företagen, säger direktör Jorma Niemelä från Elisas enhet för Företagskunder.

Ökad användning av redskap inom kunskapsarbete

Elisas och Företagarna i Finlands föregående undersökning som färdigställdes år 2017 visade att sme-företagens digitalisering hade stannat av. Nu ser man igen tydliga steg framåt i utvecklingen. Bland kunskapsarbetets verktyg används smarttelefon, bärbar dator och distansanslutningar mer än tidigare. Många nya företagare kör igång med mångsidig utrustning.

Bland företagsverksamhetens grundläggande processer har den elektroniska faktureringen och kundförvaltningen digitaliserats snabbt. Antalet nätmöten och videomöten har jämförelsevis ökat mest under de senaste två åren.

– För att företagets digi-investering ska bära frukt måste företagaren själv vara aktiv i genomförandet. Man behöver självklart inte alltid göra allt själv. Resultatet bekräftar dock uppfattningen om att det lönar sig att se digitaliseringen som en utveckling av affärsverksamheten och inte som en teknisk övning, säger Företagarna i Finlands chef för digitala och utbildningsärenden Joonas Mikkilä.

Företagarna förhåller sig ofta kritiska till nyligen genomförda digiåtgärder, men rekommenderar de digiåtgärder som genomförts för över ett år sedan. Fördelarna med digiåtgärderna verkar realiseras först efter en längre tid och därför spelar också företagarens engagemang och tålamod en stor roll för framgången.

Yrittäjäsanomat

toimitus(at)yrittajat.fi