Sök

Emergency banner

Företagarna vill ha gemensamma avtal på de arbetsplatser som avviker från kollektivavtalet

I en färsk Företagargallup (Kantar TNS) frågades "om man i Finland borde ha en lagstadgad rätt att avtala på annat sätt, dvs. möjlighet att på arbetsplatserna gemensamt göra upp avtal som avviker från kollektivavtalet".

Hela 84 procent av representanterna för de 1078 sme-företag som svarade på enkäten svarade ja. Åtta procent av deltagarna var av annan åsikt och nio procent kunde inte säga.

– Företagarnas besked är tydligt: lokala avtal måste läggas till genom både kollektivavtals- och lagändringar. Det är viktigt med tanke på arbetsplatsernas och företagens konkurrenskraft, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

I arbetsavtalslagen, semesterlagen, arbetstidslagen och lagen om studieledighet finns cirka 50 förbud som förhindrar lokala avtal för oorganiserade företag som följer kollektivavtal med allmänt bindande verkan.

Företag som sysselsätter minst 10 personer verkar ha störst behov av lokala avtal (89 %). I praktiken är siffran lika hög (87 %) i företag som sysselsätter 2-9 personer.

Bland branscherna är det industribranschen (88 %) som har störst behov av lokala avtal.

Mer flexibilitet i arbetstiderna

Exakt hälften av företagarna är av åsikten att kollektivavtalet inte ger tillräckliga möjligheter till flexibla arbetstider. De företag som sysselsätter minst 10 personer var mest av den här åsikten (58 %), medan 35 procent av företagen anser att det nuvarande systemet ger tillräckligt flexibla arbetstider. Byggbranschen är den bransch som är i störst behov av flexibla arbetstider (59 %).

Så genomfördes undersökningen

I Företagarna i Finlands Företagargallup, som genomfördes av undersökningsbolaget Kantar TNS, svarade 1078 företagare eller representanter för sme-företag. Förutom Företagarna i Finlands medlemmar (583) svarade Gallup Forum-företagarpanelister (198) samt företagare från företagsdatabasen LeadDesk (294).

Informationen samlades in under första och andra veckan i maj 2019. Resultatets felmarginal för det totala resultatet är +- 3,1 procentenheter.

Jari Lammassaari