Sök

Bluffakturor vanligare på sommaren - skydda dig från bedragare

Sommaren är högsäsong för brottslingarnas fakturafällor och bedrägerier. Informera vikarierna och sommararbetarna om fenomenet. Kom specifikt överens om hur brådskande betalningar ska hanteras.

Vd-bedrägerier

Har ditt företag fått en faktura som verkar suspekt och som uppmanar till att påskynda betalningen? Det kan var frågan om så kallade vd- eller fakturabedrägerier. Dessa ökar under sommarmånaderna, då vikarier och sommararbetare godkänner fakturor.

Bluffakturor riktas till personer som ansvarar för betalningstransaktionerna i företagen. Fakturorna verkar enligt Kommunikationsverket ofta komma från kända kunder eller från någon inom den egna organisationen, till exempel från vd:n. Det är rätt så enkelt att förfalska avsändaruppgifter i e-posten. Om den verlställande direktörens eller ekonomichefens adress är till exempel  , kan brottslingarna skicka bluffakturan på adressen   .

Summan på blufffakturor kan röra sig från några tusen till uppemot flera hundratusen euro.

Kom överens om att fakturor som utfärdats i vd:ns namn ska säkerställas med vd:n till exempel per telefon.  Använd inte e-post för att säkerställa en faktura, speciellt inte om betalningsbegäran kommit via e-post.

Office 365-bedrägerier 

Rent visuellt ser bluffakturorna ofta äkta ut. De kan också vara riktiga fakturor där man bytt ut kontonummer. Avsändaren verkar komma från det egna företaget eller från en känd kund eller intressent.

Det lönar sig inte att öppna länkar eller bilagor i meddelandet. Det kan leda till sidor som fiskar efter uppgifter eller som innehåller skadliga program.

Faktureringsbedrägerier kan även börja med fiske efter Office 365-identifikationer, något som Yrittäjät.fi har informerat om under de gångna åren. 

Speciellt gällande Office 365-programmen borde man kontrollera om särskilda bestämmelser för omdirigering installerats för e-posten. Tilläggsuppgifter och anvisningar finns i Microsofts instruktioner.

Registerbedrägerier

Företag i Finland har under de senaste veckorna fått uppmaningar från utlandet via e-post och brev att uppdatera företagens uppgifter i ett europeiskt företagarregister. Finstilt står det att uppdateringen kostar.

En del andra företag har blivit uppringda från hemlandet om samma sak, det vill säga att uppdatera uppgifter i ett företagarregister. Först i slutet av samtalet, just före samtalaet avslutats, har brottslingarna meddelat att det är frågan om en tjänst som kostar.

Då företagen har har nekat köp av utrymme i dylika register, har brottslingarna skickat  förfalskade kravbrev till företagen.

Om du får en bluffaktura:

Att svara på ett e-postmeddelande orsakar ännu inte någon fara. Det lönar sig dock att meddela om misstänkta fakturor till personen som ansvarar för informationssäkerheten.

Byt genast användarnamn och lösenord om dessa har uppgetts på sidor som fiskar efter uppgifter.

Polisen är intresserad av både försök till och lyckade bedrägerier. Gör en brottsanmälan. Om kontouppgifter nämnts i diskussionen med den kriminella, ska även dessa anges i brottsanmälan.

Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter tar emot meddelanden om avvikelser i informationssäkerheten.

toimitus (at) yrittajat.fi