Sök

Katso-tjänsten i bruk i inkomstregistret ännu nästa år

Katso-identifieringen och fullmakter kan användas i inkomstregistret och i Skatteförvaltningens övriga tjänster ännu under år 2020. Nedläggningen av Katso-tjänsten skjuts fram från, som tidigare meddelats, slutet av år 2019.

Fullmakter som tidigare gjorts i Katso-tjänsten och Katso-koder är i bruk ännu nästa år.

Många kunder kan redan nu använda Suomi.fi-tjänsten för att ge fullmakt åt företaget eller en person för att uträtta ärenden i inkomstregistret.

I Katso-tjänsten har följande kundgrupper fortfarande behörighet:

· stiftelser med FO-nummer

· församlingar

· läroanstalter

· näringslivskoncerner

· dödsbon

· offentliga organisationer

· utländska företag som inte registrerats i handelsregistret eller där den namnteckningsberättigade personen är utländsk (hen har ingen finländsk personbeteckning).

Gällande övriga organisationsformer rekommenderar inkomstregistret ibruktagande av Suomi.fi-fullmakter redan nu då företaget, organisationen eller personen vill att någon annan sköter om ärenden i inkomstregistret för deras del.

Suomi.fi-fullmakter kan tas i bruk på adressen suomi.fi/fullmakter.

Inkomstregistrets tjänster har egna fullmaktskoder.

toimitus(at)yrittajat.fi