Sök

Emergency banner

Mot nya tider - medlemmarna i Österbottens Företagarförening ansluter sig på sikt till Företagarna i Finland

Österbottens Företagarföreningens medlemsmöte godkände 1.7. enhälligt de stadgeändringar som vårmötet godkänt tidigare i vår. Detta betyder att ÖF avslutar intressebevakningen i dess nuvarande form och att organisationens medlemmar på sikt ansluter sig till Företagarna i Finland.

Österbottens Företagarförening ämnar fortsätta verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen. Tanken är att stöda småföretagare bland annat genom stipendier och prisutnämningar. 

Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli 2019. Efter det är tanken Företagarna i Finland erbjuder ÖF-medlemmarna service under årets sista fem månader. Svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens Företagare, Mellersta-Österbottens Företagare och Södra Österbottens Företagare.

Medlemsavgift som betalts gäller hela år 2019 och alla ÖF-medlemmar får fortgående medlemsservice hela året. Arrangemanget gäller ej Närpes Företagare som valt att jobba på egen hand.enligt avtalet att Företagarna i Finland övertar den svenskspråkiga verksamheten under årets sista fem månader.

Tiden mogen för förändringar

- Tiden var mogen för det här, anser ÖF:s ordförande Ingemar Tåg. Den tidigare verksamhetsledaren Mikael Nyström slutade och därmed öppnades för diskussioner om hur framtiden ska te sig då faktum är att medlemsantalet minskat.

- Samarbete med Kust-Österbotten och FiF lyftes upp. Vi vill nu lämna tidigare konflikter bakom oss och jobbar framåt med gemensamma krafter och med gemensamma mål för att på olika sätt förena och förbättra verksamhetsförutsättningar, business och nätverkande för företagare i Österbotten.

Samtliga medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar. Detta enligt Företagarna i Finlands geografiska karta.

Lokala föreningar finns i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Under april månad gav sig ÖF och FiF ut på ”Roadshow” för att träffa företagare. I Larsmo, Nykarleby, Vörå, Korsholm och Malax.

- Lyckade möten med bra diskussioner, säger Ingemar Tåg.

- Positivt mottagande kring förändringen men också dem som ifrågasätter det som sker. Föreningen Närpes Företagare väljer att i fortsättningen sköta intressebevakningen på egen hand.

Vi river murar och börjar jobba tillsammans

Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare ser positivt på saken.

- Kust-Österbotten är en av de regioner i Finland som växer och det betyder att vi gör något bra, säger han. Vi driver en aktiv verksamhet för unga företagare och jobbar mycket med nätverkande. Det har visat sig ge resultat. Vi har behandlat ärendet i vår styrelse och välkomnar ÖF:s medlemmar till våra lokalföreningar. Låt oss riva murarna och jobba tillsammans. 

Skolningar, där det är viktigt att man förstår innehållet till punkt och pricka, ordnas på parallelt på både svenska och finska medan sociala tillställningar och evenemang ofta är tvåspråkigatvåspråkiga. FiF utökar service på svenska och söker samarbete med fler svenskspråkiga jurister.