Sök

Företagarna i Finland är med i regeringens alla sju arbetsgrupper: ”Nu börjar arbetet på allvar”

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen samlades för första gången i slutet av juli under ledning av arbetsminister Timo Harakka. Ministerarbetsgruppen har i uppgift att styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjandet av sysselsättningen, frågor som berör arbetsmarknaden och utvecklingen av arbetslagstiftningen.

Vid mötet beslöts att sju arbetsgrupper ska bereda åtgärdsförslag för genomförandet av riktlinjerna i regeringsprogrammet. Lagstiftningsprojekt som gäller arbetslivet, med anknytning till en höjning av sysselsättningsgraden, bereds i en lagstiftningsgrupp som är underställd arbetsgruppen för arbetslagstiftning.

Företagarna i Finland är med i alla grupper

Företagarna i Finland finns representerade i alla sju arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kan presentera sina första åtgärder till höstens budgetmangling.

Enligt Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, får tiden utvisa hur intressegrupperna lyckas med samarbetet inom grupperna.

– Nu börjar arbetet på allvar. Förväntningarna är stora på arbetsgruppernas resultat, eftersom Finland står inför stora utmaningar i framtiden. Företagarna i Finland inleder arbetet med att presentera resultatinriktade förslag som majoriteten av arbetsgruppernas medlemmar kan godkänna.

Pentikäinen medger att regeringen har bråttom och syftar på de ekonomiska konjunkturerna som förväntas svänga till det sämre.

– Vi tar beslut om vem som representerar Företagarna i Finland i grupperna i början av augusti.

Han anser att gruppernas sammansättning verkar fungera. Varje grupp har kunniga tjänstemän till sin hjälp och de centrala aktörerna är representerade.

– Jag är glad över att företagarna är med i alla grupper. Regeringen har, i detta ärende, handlat precis enligt vad som avtalats tidigare i Ständerhuset.

Förändringsbehoven beaktas även på lång sikt

I sitt arbete ska arbetsgrupperna även beakta behovet av att öka arbetsproduktiviteten. Behovet uppstår ur förändringar i arbetslivet och befolkningsstrukturen, ändrade kompetens- och utbildningsbehov och uppkomsten av mångsidigare arbetsformer.

Arbetsgrupperna är följande:

Arbetskraftspolitikens servicestruktur

Lönesubvention och förmåner, inklusive utkomstskydd för arbetslösa

Främjande av arbetsförmågan och sysselsättning av partiellt arbetsföra

Kompetens och matchning på arbetsmarknaden

Arbetsrelaterad invandring och integration

Arbetslagstiftning

Lokala avtal

Bild: Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi