Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Undersökning: Hälften av ensamföretagarna förtjänar under 2000 euro

Bland ensamföretagarna som deltog i Företagarna i Finlands enkätundersökning svarade 48 procent att de förtjänar under 2000 euro i månaden.

I en motsvarande enkät som genomfördes år 2016 var andelen som förtjänade under 2000 euro 51 procent, deras andel har alltså minskat en aning under de tre senaste åren.

Cirka var fjärde ensamföretagare berättade att de i medeltal arbetar över 50 timmar i veckan. Endast var femte meddelade att de årligen har semester en månad eller mer.

Gällande den egna arbetsförmågan delas ensamföretagarna i två läger: 47 procent svarade att de inte har upplevt utmaningar med att orka, medan den andra hälften av ensamföretagarna var av annan åsikt.

Tillväxtorienterade unga företagare

Företagarna i Finlands enkätundersökning visar att ensamföretagarna är ett tillväxtinriktat folk: två av tre (67 procent) säger sig sträva efter tillväxt.

Bland ensamföretagarna under 35 år vill så många som 90 procent öka sin företagsverksamhet.

Den mest tillväxtorienterade branschen var handeln. Ensamföretagarna anser att de viktigaste tillväxtmetoderna är lansering av nya produkter och tjänster, nätverkande och anställning av arbetstagare.

Svårt att sysselsätta

I svaren framkommer till exempel problem gällande anställandet av arbetstagare.

– Det upplevs dyrt och riskfyllt att anställa. För närvarande sysselsätts företagsverksamheten av företagaren själv och det är inte möjligt att obegränsat öka den egna arbetstiden, säger Företagarna i Finlands branschchef Mika Hämeenniemi.

I enkäten deltog närmare 1900 ensamföretagare. De som någon gång haft en arbetstagare upplevde oftare än de som verkat ensamma hela tiden, att risken och priset på sysselsättningen var faktorer som begränsade tillväxten.

Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor, Harri Hellstén, önskar att sysselsättningen skulle underlättas i framtiden.

– Arbetsmarknadsstrukturen har en betydande inverkan på om man vill skapa arbete genom anställning eller på uppdrag - eller om man lämnar arbetet ogjort helt och hållet, säger Hellstén.

Föräldraledigheten delvis outnyttjad

Gällande föräldraledigheten avviker ensamföretagarnas situation från löntagarnas.

Bland ensamföretagande mammor svarade var femte att de inte alls utnyttjade föräldraledigheten. Bland papporna hade under hälften (47 procent) varit pappalediga, men endast tre procent berättade att de varit vårdlediga.

Partiell vårdledighet utnyttjades endast av två procent av papporna som arbetar som ensamföretagare.

– Det lönar sig verkligen att förbättra företagarnas ställning gällande föräldraledigheten, det ligger speciellt i barnens intresse, säger FiF:s Harri Hellstén.

Utbredningen av ensamföretagsamheten har varit 2000-talets mest betydande trend i arbets- och företagslivet. Ensamföretagsamheten är just nu Finlands vanligaste företagsform.

I början av årtusendet fanns det enligt Statistikcentralen 123 000 ensamföretagare, medan antalet ifjol var uppe i 182 000 ensamföretagare.

Ensamföretagarnas vanligaste företagsform är firmanamn, men andelen aktiebolag har ökat i jämförelse med enkäten som utfördes år 2016.

Ensamföretagarna är i det stora hela ett högutbildat folk: över hälften har yrkeshögskole- eller universitetsexamen.

Leila Itkonen

leila.itkonen(at)yrittajat.fi