Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Förväntningarna har avtagit bland de små och medelstora företagen i Österbotten

På Österbottens NTM-centrals område deltog sammanlagt 235 företag (3,8 procent) i barometern, i hela Finland 6133 företag. Företagen som deltog i barometern representerar industri-, bygg-, handels- och servicebranschen. I Österbotten tror 22 procent att läget förbättras, 57 procent att det inte ändras och 21 procent tror på en försämring.I Mellersta Österbotten tror 30 procent att läget förbättras, 52 procent att det inte ändras och 17 procent tror på en försämring. I hela landet tror 27 procent att läget förbättras, 57 procent att det inte ändras och 17 procent tror på en försämring.

Trots att företagen tappar fart går det fortfarande bra

Förväntningarna har avtagit bland de små och medelstora företagen i Österbotten.  Företagen tror inte på ett uppsving längre, tvärtom räknar de med att konjunkturutsikterna försämras, att det helt enkelt vänder ner. En stor orsak är att konjunkturutsikterna globalt försämrats. Den globala tillväxten har avtagit vilket lett till att även finländska små och medelstora företag tvingas dra ner på förväntningarna. Någon panikinbromsning är det inte fråga om. Det handlar inte heller om en recession. Snarare handlar det om att konjunkturen, efter en lång period av stark tillväxt, tappar fart. Trots att företagen just nu inte  tror på fortsatt tillväxt, betyder det inte att det går dåligt. Det så kallade saldotalet ligger fortfarande över nollsträcket. I Mellersta Österbotten är saldotalet plus 12. 

Det råder fortsatt brist på arbetskraft

I städer som Jakobstad, Vasa och Karleby är framtidstron fortsatt stark. Barometern visar att österbottniska företag drar stor nytta av exporten, som fortsätter dra. Speciellt industrin sticker ut. Det råder fortsatt brist på kunnig arbetskraft. Det är oerhört viktigt att vi lyckas locka ungdomar som vill komma och studera och jobba till Österbotten, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare.

 – När jag var ung var det stort att flytta till Umeå. Nu är ungdomarna så världsvana, världen har krympt. Det är så lätt att sticka till Stockholm eller Berlin och studera och då är det lätt att de stannar där. Här har vi mycket att jobba med, att få dem att stanna och återvända.

Finnveras regionchef John Erickson har under de senaste 15 åren presenterat sammanlagt ett trettiotal konjunkturbarometrar. Han börjar bli orolig över hur Österbotten ska hantera bristen på arbetskraft. – Det krävs ett tillskott och det tillskottet bör komma från utlandet. Alternativet är att företagen satsar utomlands. De nätverk ungdomarna skapar och bygger är värdefulla, oberoende av om de stannar här eller flyttar. 

En strukturförändring pågår inom handeln

Däremot är det dystrare miner inom handeln där det pågår en strukturförändring, med näthandeln som kommer starkt, som påverkar stämningarna. Erickson lyfter fram betydelsen av att våga satsa och investera också i en sämre konjunktur. 

– Då är det bra läge att investera i kunnande och satsa på forskning och utveckling. Det gäller att hela tiden bygga upp kunnandet och stärka konkurrenskraften. Det behövs på den internationella marknaden. 

Finnvera, som John Erickson representerar, har en viktig roll också inom pälsnäringen i Österbotten. Erickson är inte beredd att döma ut branschen.

 – Nej, det vänder nog. Just nu är det en svårtolkad bransch. Det finns många orosmoln. Det kan ta tid, men priserna och branschen ska upp.

Arbetsplatserna skapas i de mindre företagen

Finnveras regionchef John Ericsson och Hovi betonar att det är de små och medelstora företagen som skapar arbetsplatser. Samtidigt som storindustrin, under 2001–2017, skurit ner och minskat på antalet arbetsplatser med närmare 38 000 har småföretagen fortsatt anställda. – I företag med 20–49 anställda har det skapats drygt 36 000 nya arbetsplatser och i företag med 50–99 anställda har det skapats närmare 33 000. Även de riktigt små företagen, med 1-9 anställda, har skapat över 19 000 arbetsplatser. Det är i de små och medelstora företagen som arbetsplatserna uppstår. Det är viktigt att komma ihåg, säger Hovi.

 

Björn Stenbacka / Vasabladet