Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Li Anderssons avsikter upprör: "Det här sänder ett oroväckande budskap"

Undervisningsminister Li Anderssons (VF) avsikt att lämna Företagarna i Finland utanför utbildningsstyrelsens ledning har väckt förundran inom FiF.

Det var bland annat Iltalehti som berättade om Li Anderssons avsikter.

– Det här verkar vara regeringens nya riktlinje. Vi är väldigt oroliga över den eftersom nya arbetsplatser föds i sme-företag även i fortsättningen. Företagen är nödvändiga för att finländska unga eller äldre som saknar utbildning, utbildas för de ändrade arbetslivsbehoven, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. Sme-företagen är dessutom i stort behov av utveckling. Med dylika beslut sänder man ut ett oroväckande budskap om att det behovet inte har någon betydelse. Vi har tydligen inte lyckats övertyga regeringen tillräckligt.

Utbildningsstyrelsens ledning har ännu inte utsetts, men enligt undervisnings- och kulturministeriet har man inte bett om en representant från Företagarna i Finland. Orsaken anges vara att det finns ett begränsat antal platser i styrelsen. Man har gett plats åt partierna. Under föregående valperiod hade Företagarna plats i styrelsen.

"Risk för minskat samarbete"

Det här är andra gången på kort tid som Li Anderssons ministerium lämnar företagarna utanför. Tidigare har undervisningsministeriet utelämnat företagarna från Arbetsgruppen för livslångt lärande.

– Arbetsgruppen för livslångt lärande är minst lika viktig som sysselsättningsarbetsgrupperna, där vi är med. Med tanke på det är regeringen internt inkonsekvent eftersom utbildning och sysselsättningspolitik är starkt sammankopplade. Många företag har inte möjlighet att växa nu, eftersom det inte finns kompetent arbetskraft. Nu saknas kännedom om det finländska företagsfältet i arbetsgruppen, säger Pentikäinen.

Han uppskattar att Anderssons beslut minskar sme-företagens motivation att samarbeta med skolorna.

– Vi hade ett väldigt gott samarbete i de här frågorna med den föregående regeringen. Nu finns risken att sme-företagen inte lika aktivt erbjuder praktik- och utbildningsplatser. Under den nya ministerns ledning har man valt en annan väg, konstaterar han.

Bild: Företagarna

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi