Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Katri Kulmuni lyfte fram lokala avtal: "Det behövs helt klart större flexibilitet"

Näringsminister Katri Kulmuni (C) understöder en ökning av lokala avtal. Hon kommenterade Finlands ekonomiska situation och lokala avtal då  sme-företagsbarometern offentliggjordes i Helsingfors i mitten på september.

– Antalet lokala avtal måste öka och arbetsmarknadssystemet måste fungera, sade hon.

Vid frågan om hur regeringen tänker öka möjligheten till lokala avtal förblev Kulmunis svar en aning oklart.

– Regeringen har en viktig uppgift i att lyfta fram en förbättrad sysselsättning i budgetförhandlingarna. Det är klart att det behövs större flexibilitet för att kunna svara på arbetslivets utmaningar.

Under tillställningen påminde Kulmuni om den osäkra internationella ekonomin, som självfallet syns även i Finland. Enligt Kulmuni är det främst handelskonflikten mellan USA och Kina som orsakar osäkerheten.

– Inför de stora internationella frågorna funderar många företagare om de vågar sysselsätta och investera. Därför är det viktigt att man i Finland genomför internationellt starka åtgärder för att öka sysselsättningen och förbättra förutsättningarna för företagandet, konstaterade Kulmuni.

Kulmuni lyfte fram den sjunkande investeringsviljan bland sme-barometerns resultat.

– Det är en väldigt allvarlig signal om finländska företagare inte vågar investera. Man måste förbereda sig för dåliga tider. Jag är orolig över statistiken enligt vilken finländska företag inte växer i samma takt som företag runt om i världen. Det här problemet måste lösas.

"Många företagare lever i osäkerhet"

Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen oroar sig för osäkerheten som den avmattade ekonomiska tillväxten i Finland orsakar sme-företagare.

– Sme-barometerns resultat passar bra in i den ekonomiska bilden som kännetecknas av ett ord: osäkerhet. Precis som barometern visar lever många företagare i osäkerhet, vågar man sysselsätta och investera? Därför är det väntat att sysselsättningen inte har stärkts.

Pentikäinen förväntar sig åtgärder från regeringens sida för att balansera den offentliga ekonomin.

– En vårdslös ökning av offentliga utgifter skulle vara oansvarigt. Det krävs också åtgärder som ökar utbudet och efterfrågan på arbete. Vi måste ha mod att förnya utkomstskyddet och den sociala tryggheten och att öppna dörrarna för utländsk arbetskraft. Det är särskilt viktigt att öka flexibiliteten gällande arbetslivslagstiftningen och lokala avtal. Jag hoppas att regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna lyssnar till företagens budskap. Både lagstiftning och avtal bör genomgå strukturella reformer som ökar rörelseutrymmet för lokala avtal på arbetsplatserna och gör det möjligt för företagare och arbetstagare att genom gemensamma avtal bygga upp företagets framgång, säger Pentikäinen.

Han anser att regeringsprogrammets hörnsten, i form av en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent, är den rätta målsättningen.

– Det är väsentligt att uppnå detta med tanke på en hållbar offentlig ekonomi. Det är en utmanande, men också möjlig målsättning.

Bild: Laura Kotila / Statsrådets kansli

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi