Sök

Priset på diesel stiger – "Ett överraskande slag i ansiktet"

Det här var ett tråkigt slag i ansiktet på alla som använder diesel, såväl företagare som övriga, konstaterar FiF:s vd Mikael Pentikäinen om regeringens planer på att sänka skattelättnaden för paraffinisk diesel.

Regeringen har angett att "i den första fasen ska nedskärningen av företagsstöden genomföras genom en sänkning av skattelättnaden för paraffinisk dieselolja med 120 miljoner euro, genom att i mån av möjlighet rikta minskningen på fossil (paraffinisk) dieselolja."

–Detta kan ifrågasättas med tanke på miljön. Följden kan bli att diesel med bättre utsläpp ersätts med något sämre. Problemet växer om skattelättnaden även försvinner från förnybar diesel. Priset på förnybar diesel, som är bättre för klimatet, kan stiga i förhållande till fossil diesel, säger Pentikäinen. Det här har enligt mig varit ett miljöstöd, inte ett företagsstöd.

Mikael Pentikäinen säger att det finns en stor fordonspark i Finland som måste använda paraffindiesel om man vill ha lägre utsläpp.

– Det här är i själv verket en extra höjning av bränsleskatten. Det är en ytterligare faktura åt dem som använder diesel och varav många bor och arbetar främst på landsbygden, säger Pentikäinen.

SKAL: Obegriplig miljöpolicy

Finlands Transport och Logistik, SKAL rf, anser att regeringens dieselplaner är ofattbara.

– Det är obegripligt att målet med nedskärningen av företagsstödet har lett till en politik där det slutliga resultatet straffar renare diesel. Det slutliga resultatet är endast skattehöjning som även tär på sysselsättningsmålsättningen, säger verkställande direktör Iiro Lehtonen.

Enligt SKAL är så gott som all förnybar diesel som säljs i Finland paraffinisk. Om den lättare beskattningen av paraffinisk diesel tas bort höjs oundvikligen även priset på förnybar diesel. Detta leder till att vägtransporterna kommer allt längre bort från utsläppsmålsättningarna.

Kostnadseffekt 154 miljoner

Enligt SKAL är kostnadseffekten av bortfallet 154 miljoner euro i året i stället för regeringens uppskattning på 120 miljoner euro för konsumenter och företag.

Då man beaktar både nästa sommars föreslagna höjning av bränsleskatten med 250 miljoner euro och avlägsnandet av skattelättnaden för paraffinisk diesel har vi att göra med en skattehöjning på över 400 miljoner euro. Av detta riktas 140 miljoner euro om året på vägtransporterna. Propositionen är väldigt skadlig för Finlands konkurrenskraft, betonar SKAL.

Enligt informationen från budgetmanglingen behövs inte längre paraffinisk diesel i samma utsträckning som tidigare, eftersom bilparken har förnyats. Enligt SKAL stämmer inte uttalandet eftersom vår personbilspark har en medelålder på tolv år. Medelåldern för fordonsparken som används i professionell godstrafik är tio år i Finland.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi