Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sköt skatteärenden i tid: MinSkatt är ur bruk första veckan i november!

MinSkatt-tjänsten har en veckas avbrott och då kan man inte kan sköta skatteärenden som vanligt.

Skatteförvaltningen uppdaterar sitt datasystem och därför är MinSkatt-tjänsten ur bruk den 1–8 november. Tjänsten öppnas igen på fredag 8 november klockan nio. Sköt om skatteärenden i god tid före avbrottet inleds.

Skatteärenden kan heller inte skötas på skattebyrån eller per telefon mellan den 4–6 november. Skattebyråerna och de vanligaste servicenumren är öppna, men de ger endast allmän rådgivning. Tjänstemännen har inte heller tillgång till skatteuppgifterna under avbrottet. Mer information finns på Skatteförvaltningens sidor.

Vissa nättjänster, såsom bil- och punktbeskattningstjänsterna, fungerar normalt under avbrottet.

En del av Skatteförvaltningens nuvarande nättjänster stängs helt efter avbrottet. Tjänsterna flyttas till MinSkatt i samband med uppdateringen av datasystemet.

De separata anmälningstjänsterna för fastighetsskatt, överlåtelseskatt, anmälan om byggande, ALVEU och mervärdesskatten avslutas. Dessa anmälningar sköts från och med början av november i MinSkatt.

Efter avbrottet i november syns också till exempel skattenumret direkt i MinSkatt. Det underlättar bl.a. för arbetstagarna i byggbranschen, då de inte längre behöver ringa till skattebyrån utan kan kontrollera det egna numret i MinSkatt.

– Skatteförvaltningen har ju under flera års tid redan haft en omfattande förnyelse av datasystemet på gång. Den har bland annat lett till att elektronisk anmälan införs för olika skatteslag. Det här avbrottet räcker en vecka, så det är bra om företagarna bereder sig inför det på förhand och sköter sina skatteärenden innan avbrottet inleds, påminner Företagarna i Finlands chef för skatteärenden Sanna Linna-Aro.

 

redaktion

toimitus(at)yrittajat.fi